CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Existuje koncepční dokument nebo dokumenty, který (resp. které) by určoval (resp. určovaly) cíle, úkoly a/nebo zásady činnosti Ministerstva financí při výkonu práv akcionáře jménem státu v akciových společnostech s majetkovou účastí státu (jako je například společnost ČEZ, a.s., společnost České dráhy, a.s., společnost ČEPS, a.s., společnost České aerolinie, a.s.) a/nebo určoval postavení Ministerstva financí v systému řízení a kontroly v akciové společnosti s majetkovou účastí státu?

Odpověď:

Ministerstvo financí nedisponuje žádným „koncepčním materiálem“, který by vytvářel cíle, úkoly a/nebo zásady činnosti Ministerstva financí při výkonu práv akcionáře jménem státu v akciových společnostech s majetkovou účastí státu a/nebo určoval postavení Ministerstva financí v systému řízení a kontroly v akciové společnosti s majetkovou účastí státu.

Dotaz:

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu, včetně všech jeho příloh. Pokud takových dokumentů, uvedených v otázce č. 1, existuje více, žádám o zaslání kopií dokumentů, včetně všech jejich příloh, které se vztahují    k následujícím společnostem:

 • společnost ČEZ, a.s.,
 • společnost České dráhy, a.s.,
 • společnost ČEPS, a.s.,
 • společnost České aerolinie, a.s.

Odpověď:

Upozorňujeme, že ve společnosti České dráhy, a.s., a ČEPS, a.s., nevykonává Ministerstvo financí akcionářská práva. U této otázky odkazujeme na odpověď k otázce č. 1.

Dotaz:

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, požaduji, aby mi bylo sděleno,    kdo takový dokument vypracoval a také, kdo takový dokument schválil. Pokud takových dokumentů, uvedených v otázce č. 1, existuje více, žádám o sdělení, kdo vypracoval a také, kdo schválil dokumenty, které se vztahují k následujícím společnostem:

 • společnost ČEZ, a.s.,
 • společnost České dráhy, a.s.,
 • společnost ČEPS, a.s.,
 • společnost České aerolinie, a.s.

Odpověď:

Upozorňujeme, že ve společnosti České dráhy, a.s., a ČEPS, a.s., nevykonává Ministerstvo financí akcionářská práva. U této otázky odkazujeme na odpověď k otázce č. 1.

Dotaz:

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, požaduji, aby mi bylo sděleno, kdy (a zda vůbec) byl takový dokument projednán vládou a/nebo příslušným ministerstvem a s jakým výsledkem? Pokud takových dokumentů, uvedených v otázce č. 1, existuje více, požaduji, aby mi bylo sděleno, kdy (a zda vůbec) byly projednány vládou a/nebo příslušným ministerstvem dokumenty, které se vztahují k následujícím společnostem:

 • společnost ČEZ, a.s.,
 • společnost České dráhy, a.s.,
 • společnost ČEPS, a.s.,
 • společnost České aerolinie, a.s.

Odpověď:

Upozorňujeme, že ve společnosti České dráhy, a.s., a ČEPS, a.s., nevykonává Ministerstvo financí akcionářská práva. U této otázky odkazujeme na odpověď k otázce č. 1.

Dotaz:

Pokud byl takový dokument, uvedený v otázce č. 1, skutečně projednán vládou a/nebo příslušným ministerstvem, žádám o zaslání kopií zápisů ze všech jednání vlády a/nebo ze všech jednání příslušného ministerstva, na nichž byl takový dokument projednáván. Pokud takových dokumentů, uvedených v otázce č. 1, existuje více, žádám o zaslání kopií zápisů ze všech jednání vlády a/nebo ze všech jednání příslušného ministerstva, na nichž byly projednávány takové dokumenty, vztahující se k následujícím společnostem:

 • společnost ČEZ, a.s.,
 • společnost České dráhy, a.s.,
 • společnost ČEPS, a.s.,
 • společnost České aerolinie, a.s.

Odpověď:

Upozorňujeme, že ve společnosti České dráhy, a.s., a ČEPS, a.s., nevykonává Ministerstvo financí akcionářská práva. U této otázky odkazujeme na odpověď k otázce č. 1.

Dotaz:

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, žádám o sdělení, kdy a kým bylo vyhodnocováno plnění, případně dodržování takového dokumentu. Současně žádám o zaslání kopií všech dokumentů, z nichž je patrné, jak bylo toto vyhodnocení provedeno a jaké byly závěry tohoto vyhodnocení. Pokud takových dokumentů, uvedených v otázce č. 1, existuje více, žádám o sdělení, kdy a kým bylo vyhodnocováno plnění, případně dodržování takových dokumentů, které se vztahují k následujícím společnostem:

 • společnost ČEZ, a.s.,
 • společnost České dráhy, a.s.,
 • společnost ČEPS, a.s.,
 • společnost České aerolinie, a.s.

Současně žádám o zaslání kopií všech dokumentů, které se vztahují k výše uvedeným společnostem, z nichž je patrné, jak bylo toto vyhodnocení provedeno a jaké byly závěry tohoto vyhodnocení.

Odpověď:

Upozorňujeme, že ve společnosti České dráhy, a.s., a ČEPS, a.s., nevykonává Ministerstvo financí akcionářská práva. Jinak u této otázky odkazujeme na odpověď k otázce č. 1.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.