CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dne 6. 1. 2010 pod č.j. 45/99 327/2009  uplatnilo  Ministerstvo financí  vůči  RPG Industries SE svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty za porušení Smlouvy o koupi akcií společnosti OKD, a.s., uzavřené dne 16. září 2004 mezi prodávajícím – FNM a kupujícím – společností Karbon Invest, a.s.

Svůj nárok MF, jako právní nástupce FNM, opírá o ustanovení čl. 8.2 Smlouvy, podle kterého v případě, že Kupující (dnes RPG Industries SE)  nesplní svůj závazek podle článku 7.1, 7.3 nebo 7.6 odst. (b) až (d) Smlouvy je FNM oprávněn požadovat od kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši  30 000 000,- Kč. 

Na základě zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších novel žádám o :

 • sdělení , kdy a v jaké výši byla smluvní pokuta uhrazena
 • v případě, že smluvní pokuta nebyla uhrazena, jaké kroky učinilo  MF pro zajištění plnění nárokované smluvní pokuty
 • zaslání veškeré korespondence související s vymáháním smluvní pokuty v případě, že tato nebyla k dnešnímu dni uhrazena.

Odpověď:

Sdělení kdy a v jaké výši byla smluvní pokuta uhrazena.
Smluvní pokuta nebyla ze strany RPG Industries SE uhrazena.

V případě, že smluvní pokuta nebyla uhrazena, jaké kroky činilo MF pro zajištění plnění nárokované smluvní pokuty":
MF podalo dne 20.10.2010 žalobu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Zaslání veškeré korespondence související s vymáháním smluvní pokuty v případě, že tato nebyla k dnešnímu dni uhrazena ":
V příloze Vám zasílám:

 • dopis MF na RPG lndustries SE a AK Kocián Šolc Balaštík ze dne 6.1. 2010,
 • dopis RPG lndustries SE (zastoupeno AK Glatzová & Co.) na MF ze dne 25.2.2010,
 • dopis MF na RPG lndustries SE / Glatzová & Co. ze dne 10.3.2010;
 • dopis RPG lndustries SE / Glatzová & Co. na MF ze dne 26.3.2010,
 • dopis MF na RPG lndustries SE / Glatzová & Co. ze dne 15.4.2010;
 • dopis RPG lndustries SE / Glatzová & Co. na MF ze dne 9.6.2010,
 • dopis MF na RPG lndustries SE / Glatzová & Co. ze dne 21.6.2010,
 • dopis RPG lndustries SE / Glatzová & Co. na MF ze dne 6.8.2010;
 • dopis MF na RPG lndustries SE / Glatzová & Co. ze dne 21.9.2010;
 • dopis RPG lndustries SE / Glatzová & Co. na MF ze dne 14.10.2010,
 • dopis MF na RPG lndustries SE / Glatzová & Co. ze dne 27.10.2010;
 • dopis Rozhodčího soudu ze dne 24.1.2011 - předvolání k ústnímu jednání na 10.3.2011.

Současně sděluji, že nejste oprávněna k šíření poskytnutých informací a dokumentů včetně jejich dalšího veřejného šíření, vydávání a pozměňování obsahu, a to jak vcelku, tak i jejich částí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář