CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1) Existuje koncepční dokument, který by určoval cíle, úkoly a/nebo zásady činnosti Ministerstva financí při výkonu práv vlastníka ve státních podnicích (jako je například Česká pošta, s.p., nebo Lesy České republiky, s.p.) a/nebo určoval postavení Ministerstva financí v systému řízení a kontroly ve státních podnicích (otázka směřuje na existenci dokumentu, který by dále konkretizoval příslušná ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, ve znění pozdějších předpisů)?

2) Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu, včetně všech jeho příloh.

3) Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, požaduji, aby mi bylo sděleno, kdo takový dokument vypracoval a také, kdo takový dokument schválil.

4) Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, požaduji, aby mi bylo sděleno, kdy (a zda vůbec) byl takový dokument projednán vládou a/nebo příslušným ministerstvem a s jakým výsledkem?

5) Pokud byl takový dokument, uvedený v otázce č. 1, skutečně projednán vládou a/nebo příslušným ministerstvem, žádám o zaslání kopií zápisů ze všech jednání vlády a/nebo ze všech jednání příslušného ministerstva, na nichž byl takový dokument projednáván.

6) Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, žádám o sdělení, kdy a kým bylo vyhodnocováno plnění, případně dodržování takového dokumentu. Současně žádám o zaslání kopií všech dokumentů, z nichž je patrné, jak bylo toto vyhodnocení provedeno a jaké byly závěry tohoto vyhodnocení.

Odpověď:

K otázce č. 1, zda existuje koncepční dokument, který by určoval cíle, úkoly a/nebo zásady činnosti Ministerstva financí při výkonu práv vlastníka ve státních podnicích jako je například Česká pošta, s.p. nebo Lesy České republiky, s.p. a/nebo určoval postavení Ministerstva financí v systému řízení a kontroly ve státních podnicích (otázka směřuje na existenci dokumentu, který by konkretizoval příslušná ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, ve znění pozdějších předpisů), uvádíme, že takový dokument neexistuje, neboť zákon   č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se na výše uvedené státní podniky (a na státní podniky obdobné povahy) nevztahuje. Na tyto státní podniky totiž dopadá ustanovení § 54 odst. 1 věta čtvrtá citovaného zákona, kde je stanoveno: "Působnost tohoto zákona se nevztahuje na státní podniky založené podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,   včetně těch, které se považují za založené podle uvedeného zákona, na státní organizace, které se uvedeným zákonem v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem řídí, a na Budějovický Budvar, národní podnik.".

Vzhledem k tomu, že dokument Vámi uvažované povahy z důvodu výše uvedeného neexistuje, nelze požadované informace k bodům 2) až 6) poskytnout.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.