CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádáme o kopii písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě  §80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vypracované k Vámi zadané veřejné zakázce vedené ISVZ pod evidenčním číslem 60044043.

Odpověď MF:

Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1 jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSPI"), obdržel dne 3. ledna 2011 prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí infonnace ohledně veřejné zakázky s názvem "Technická rekultivace Březno XVI.", ev. č. 60044043 .

V souladu s Vaší žádostí Vám přílohou tohoto dopisu, ve smyslu § 14 odst. 5 písmo d) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zasílám kopii Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zpracovanou na základě § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v průběhu zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář