CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Chtěl bych požádat o poskytnutí kopie celého Protokolu o předání a převzetí majetku státního podniku OSEVA ve prospěch akciové společnosti AGROKLAS včetně příloh (obdrželi jsme pouze kopii protokolu bez příloh), především se nám jedná o přílohu č. 11 - Soupis všech úvěrových smluv včetně soupisu o zástavních právech.

Odpověď MF:

Dopisem ze dne  14. ledna 2011 jste se obrátil na Ministerstvo financí se žádostí o zaslání příloh k protokolu o předání a převzetí majetku, zejména přílohy č. 11 Soupis všech úvěrových smluv včetně soupisu o zástavních právech, při privatizaci subjektu OSEVA, s.p. Slavkov u Brna, a to na základě poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Sděluji Vám, že požadované dokumenty se v archivu privatizačních projektů nenacházejí. V realizační složce k privatizačnímu projektu je pouze uvedeno, že přílohy byly zpracovány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je založeno u předávající organizace OSEVA, s.p. Slavkov u Brna (předávající Ing. Karel Venera) a druhé vyhotovení je založeno u přebírající akciové společnosti AGROKLAS, a.s. Slavkov u Brna (přebírající Rudolf Martínek a Marie Floriánová).

I když požadované informace nejsou poskytnuty, nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o odepření informace, nýbrž o faktickou nemožnost požadované informace poskytnout z důvodu její neexistence v archivu Ministerstva financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.