CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů si Vás dovoluji požádat o informaci ve věci: projektu „Budování absorpční kapacity“, v rámci něhož byla zadavatelem - Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vyhlášena veřejná zakázka s názvem „Podpora budování absorpční kapacity v letech 2010 a 2011“. Veřejná zakázka pod výše uvedeným názvem byla MMR dne 17. 3. 2010 zrušena.

Na základě shora uvedeného Vás žádám o písemné sdělení, zda a kdy Ministerstvo financí udělilo souhlas se stanovením výdajů pro projekt „Budování absorpční kapacity‘, a zda-li tento souhlas následně přehodnotilo.

Dále Vás žádáme o kopii dokumentu, jímž Ministerstvo financí uděluje souhlas či nesouhlas s předmětným projektem, v rámci něhož byla předmětná veřejná zakázka vyhlášena a následně zrušena.

Odpověď:

K Vašemu požadavku č.j. 02533/10/O/GR/HVE ze dne 14. dubna 2010 ve věci vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Podpora budování absorpční kapacity v letech 2010 a 2011“ zadavatelem Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Vám sděluji následující:

Ministerstvo financí (MF) udělilo souhlas se Stanovením výdajů pro výše jmenovanou akci svým č.j. 19/47 071/2009-193 ze dne 2. června 2009.

Po následném předložení žádosti MMR ze dne 21. ledna 2010 o vydání změny Stanovení výdajů bylo zjištěno, že MMR vypsalo výběrové řízení na tuto akci bez toho, že by požádalo MF o souhlas se zadáním zakázky ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Proto si MF vyžádalo zadávací dokumentaci k zakázce.

Po prostudování zadávací dokumentace MF sdělilo svým dopisem č.j. 19/12 731/2010-193 ze dne 16. února 2010, že zásadně nesouhlasí s takto vypsanou veřejnou zakázkou.

Požadované kopie dokumentů přikládám v příloze.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.