CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádám o zaslání dvou žádostí, jimiž požádal likvidátor společnosti BAŤA a. s. v likvidaci, se sídlem na adrese Na sadech 1857/26, 370 10 České Budějovice, IČ: 26073315, v neurčené době v letech 2003–2006 o poskytnutí náhrady za znárodnění, dále o všechna rozhodnutí o těchto žádostech, a pokud byl v některém případě podán rozklad, i o tento rozklad a rozhodnutí o něm.

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 10. května 2010 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), ve které požadujete zaslání dvou žádostí, jimiž požádal likvidátor společnosti Baťa, a.s., v likvidaci, se sídlem Na sadech 1857/26, 370 10 České Budějovice, IČ: 26073315 v blíže neurčené době v letech 2003-2006 o poskytnutí náhrady za znárodnění, všechna rozhodnutí o těchto žádostech a byl-li podán rozklad i tento rozklad a rozhodnutí o něm.

Na základě šetření provedeného ve spisových fondech Ministerstva financí Vám v příloze zasíláme požadované fotokopie obou podání likvidátora shora uvedené obchodní společnosti, tj. podání ze dne 27. května 2005 vč. dvou příloh (4 listy) a ze dne 8. srpna 2005 (1 list). Požadovaná rozhodnutí, rozklad a rozhodnutí o rozkladu nelze poskytnout, neboť neexistují. Shora uvedená dvě podání byla vyřízena neformálně, mimo režim správního řízení, v souladu s tehdy platnou judikaturou.

I když jsou požadované informace poskytovány jen zčásti, není vydáváno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., neboť ve vztahu k poskytnutí fotokopií rozhodnutí, rozkladu a rozhodnutí o rozkladu, se nejedná o odepření informace, nýbrž o faktickou nemožnost požadovanou informaci poskytnout z důvodu její neexistence.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.