CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Jaké kdy byly přiznány v ČR dotace (ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech.....) na činnost organizací (podnikatelů) tématicky se zabývajícími ve své hlavní projektové náplni problematikou alternativních (mimosoudních) způsobů řešení sporů (zejména mediace) jejich prosazením a využitím v praxi. Žádám o sdělení základních údajů na všechny takové žadatele o dotace, datum přiznání dotace jim a název jejich projektové žádosti. Dále žádám o sdělení stejných údajů (informací) ohledně možných žadatelů o grant z veřejných zdrojů (kterým byl přiznán) na téma projektové žádosti tématicky stejné (podobné) jako u dotací ve smyslu výše mnou uvedeného.

Odpověď:

V této souvislosti Vám sdělujeme, že Ministerstvo financí dotace na tyto činnosti neposkytuje. Obrátili jsme se v této věci také na Ministerstvo spravedlnosti, které sdělilo, že v rámci své dotační politiky poskytuje každý rok (od roku 2005) dotace na akreditované probační programy dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech mládeže. Probační programy, ve smyslu uvedeného zákona, představují programy sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutických programů, programů zahrnujících obecně prospěšnou činnost, vzdělávacích, doškolovacích, rekvalifikačních nebo jiných vhodných programů k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvých, které směřují k tomu, aby se mladiství vyhnuli chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jejich vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi nimi a poškozenými. Zejména pak programy, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby v daném regionu a s jejichž uložením jsou spojena konkrétní očekávání, ke kterým patří zejména snížení rizika opakování trestné činnosti. Seznam poskytovatelů těchto programů, kterým byly dotace v letech 2005 - 2009 přiděleny, najdete na webových stránkách Probační a mediační služby.

Odborný útvar Ministerstva financí, zabývající se projektovým řízením kompetenčních IS, dále v této věci prověřil přehled dotačních titulů podle jednotlivých rozpočtových kapitol za rok 2009. Z názvu dotačních titulů a po jejich analýze nevyplývá, že by byly ze státního rozpočtu poskytnuty finanční prostředky na problematiku uvedenou ve Vašem podání.

V případě, že budete mít v této věci nějaké další konkrétní, či doplňující dotazy, jsou odborné útvary Ministerstva financí připraveny, po prověření jejich podstaty, je v relevantních termínech zodpovědět.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.