CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V Právu 4.5.2010 byl článek Obří ekologická zakázka bude pokračovat. Je v něm napsáno, že máte právní analýzy, dle kterých by bylo zrušení zakázky problematické a riskantní. Takových analýz máte zřejmě více.

V rámci práva na informace dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění, žádám o poskytnutí informací, obsažených dvou analýzách dle Vašeho výběru, kterým přikládáte největší informační hodnotu. Informaci žádám poskytnout formou poskytnutí stejnopisu těchto analýz.

Dále žádám sdělit obsah zadání (předpokládám, že bylo jednotné), a to opět formou stejnopisu takového zadání.

Odpověď:

Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1, jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 10. května 2010 prostřednictvím své elektronické podatelny Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), v níž se domáháte poskytnutí právních stanovisek k problematice zrušení zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“.

Podle § 6 odst. 1 ZSPI, pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Ministerstvo financí České republiky uvádí, že předmětná právní stanoviska uveřejnilo na svých internetových stránkách. Právní stanoviska shrnují i věcný rozsah zadání.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Vás a v rámci vyřízení Vaší žádosti, jakož i v souladu s § 6 odst. 1 ZSPI odkazuji na shora uvedenou internetovou stránku, kde jsou obě právní stanoviska ke stažení.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář