CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádám o sdělení konkrétní adresy na stránkách MF ČR, kde ministerstvo zveřejňuje účetní závěrky organizačních složek státu umožňující dálkový přístup, viz ust. § 21a odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Toto je podání ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Požadované údaje žádám poskytnout elektronicky a to i v případě, že již byly uveřejněny.

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 16. října 2010 ve věci zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu Vám z hlediska působnosti odboru Účetnictví a audit Ministerstva financí sděluji následující.

Prostřednictvím Ministerstva financí organizační složky státu zveřejňují účetní závěrky způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 21a odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné ustanovení nabylo účinnosti 1. ledna 2010 na základě zákona č. 304/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Organizační složky státu jako účetní jednotky sestavují účetní závěrku k poslednímu dni účetního období v rámci řádné účetní závěrky, tj. k 31. prosinci, a jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne (den, ke kterému se uzavírají účetní knihy a sestavuje účetní závěrka). Účetní závěrka musí mimo jiné obsahovat okamžik sestavení účetní závěrky, kterému vždy předchází rozvahový den.

Ministerstvo financí učiní všechny potřebné kroky, včetně zvážení způsobů umožňujících dálkový přístup, tak, aby došlo k naplnění předmětného ustanovení zákona o účetnictví, jakmile budou k dispozici v elektronické podobě v Centrálním systému účetních informací státu účetní závěrky za rok 2010 organizačních složek státu. Předpokládá se, že budou k dispozici v průběhu prvního čtvrtletí roku 2011.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.