CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

  1. Kdo jmenovitě firma - osoba provedl vypočet náhrady Nomuře?
  2. Kdo byl jmenovitě v Rozhodčím tribunálu stanovujícím hodnotu IPB?
  3. Co bylo do hodnoty 34,2 mld. IPB počítáno? Také Plzeňské pivovary?

Dovolujeme si Vás požádat o odpověď na otázku č. 7., zda platbu 3,6 mld. za Nomuru placenou ze státního rozpočtu schválil Parlament V případě,že Parlament tuto platbu neodhlasoval, tak žádáme o sdělení, který zákon umožňoval vládě platbu 3,6 mld,ze státního rozpočtu, bez schválení Parlamentem,nebo jakým mechanismem vláda těch 3,6 mld uvolnila, ještě k tomu v době krize.

Odpověď:

  1. Kdo jmenovitě.firma - osoba provedl výpočet náhrady škody Nomuře? - Výpočet ocenění banky IPB provedla jedna z nejrenomovanějších mezinárodních auditorských firem se sídlem v Londýně.
  2. Kdo byl jmenovitě v Rozhodčím tribunálu stanovujícím hodnotu IPB? - Rozhodčí tribunál byl původně složen ze třech osob. V listopadu 2007 však předseda tribunálu Sir Artur Watts zemřel a strany sporu se v této souvislosti rozhodly, že zbývající členové tribunálu mají pokračovat v procesu směřujícímu ke stanovení hodnoty IPB. Rozhodčí tribunál byl složen z těchto dvou osob: L. Yves Fortier , Prof. Dr. Peter Behrens.
  3. Co bylo do hodnoty 34,2 mld. Kč IPB počítáno? Také Plzeňské pivovary? - Akcie Plzeňských pivovarů byly vyvedeny z IPB na společnost České pivo již v roce 1998. Ministerstvo financí je proto toho názoru, že do ocenění banky IPB tento majetek nebyl zahrnut.

 

Dále jsme obdrželi doplňující dotaz k otázce č. 7, kterou žadatel položil ve svém předchozím podání doručeném Ministerstvu financí dne 16. února 2010. Žadatel předložil dotaz, zda platbu ve prospěch Nomury schválil Parlament, resp. podle kterého zákona vláda postupovala při úhradě škody ve výši 3,6 mld. Kč.

K tomuto dotazu sdělujeme, že Ministerstvu financí jakožto představiteli moci výkonné žádná právní norma neukládá žádat Parlament ČR - představitele moci zákonodárné o schválení rozpočtových opatření v rámci schváleného státního rozpočtu. Ministerstvo financí postupovalo v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se ze státního rozpočtu hradí výdaje na činnost organizačních složek státu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář