CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Vzhledem k tomu, že pracovníci, kteří se zabývají správou silniční daně, se zabývají i jinými daněmi, zajímalo by mě, kolik času ze své pracovní doby věnují právě silniční dani. Např. zaměstnanci se zabývají silniční daní z 10% své pracovní doby, zbylých 90% věnují ostatních daním.

Odpověď:

Složení pracovní náplně je u jednotlivých zaměstnanců, kteří mají mimo jiné na starosti agendy spojené se silniční daní, odlišné. Nelze je jednoznačně určit.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář