CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádám Ministerstvo financí ČR v souladu s ustanovením §13, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o podání následujících informací ve věci privatizace OKD:

 1. Jak byly OKD privatizovány v letech 1990 - 1998
  - výsledky kuponové privatizace, tedy kolik obdržely obce a města a které obce a která města, kolik obdržely fondy a které fondy a kdy k těmto změnám docházelo.
 2. Kdy a jak přišel stát (FNM) o majoritu v OKD.
 3. Výsledek arbitrážního řízení z roku 2010 mezi státem a RPG.

 

Odpověď:

Privatizace a ztráta majority ve společnosti

Dne 21. ledna 1991 vznikla akciová společnost OKD, založená dle rozhodnutí ministra hospodářství ČSFR č. 208/1990 ze dne 29.12.1990 se základním kapitálem 30 922 mil. Kč.

Následně dne 11. října 1993 MSNMP ČR vydalo pod č.j.: 630/2150/631/93 na základě privatizačního projektu č. 40017 rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání OKD, a. s.. Základní kapitál společnosti byl nově stanoven na 27 800 mil. Kč, rozdělení akcií takto:

 • kupónová privatizace - 40 %
 • Restituční investiční fond - 3 %
 • Nadační investiční fond - 1 %
 • oprávněné osoby - 0,01 %
 • bezúplatný převod na 12 měst a obcí regionu - 3 %
 • Revírní bratrská pokladna - 1 %
 • dočasné ponechání na FNM ČR - 51,99 %

 

Bezúplatný převod na 12 měst a obcí regionu – Město Havířov 90000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč, Obec Horní Suchá 36000 ks akcií, Obec Doubrava 36000 ks akcií, Město Karviná 180000 ks akcií, Město Orlová 60000 ks akcií, Obec Stonava 90000 ks akcií, Město Ostrava 138000 ks akcií, Město Petřvald 60000 ks akcií, Obec Paskov 36000 ks akcií, Obec Staříč 36000 ks akcií, Obec Albrechtice 36000 ks akcií, Město Český Těšín 36000 ks akcií. K převodu akcií přes Středisko cenných papírů došlo v průběhu května až srpna 1995.

K výše uvedenému bezúplatnému převodu akcií na obce a města došlo na základě výše zmíněného rozhodnutí o privatizaci, které současně definuje i množství akcií určených k privatizaci metodou kuponové privatizace. K samotným převodům na občany a fondy došlo na základě výsledků kuponové privatizace prostřednictvím přepážky Střediska cenných papírů, tyto údaje však nemá Ministerstvo financí k dispozici.

Dne 28. května 1996 MSNMP ČR vydalo pod č.j.: 470/1295/96 na základě žádosti FNM ČR souhlas se snížením základního kapitálu OK, a. s. z 27,8 mld. Kč o 3,5 mld Kč na 24,3 mld. Kč (v důsledku pokračujícího útlumu těžby docházelo k podstatnému snižování majetku společnosti). Snížení základního kapitálu bylo provedeno tak, že společnost stáhla z oběhu 3 500 mil. kusů akcií, které jí odprodal FNM ČR za symbolickou 1,- Kč. Tímto krokem se snížil podíl FNM ČR ve společnosti OKD, a. s. pod 50 % základního kapitálu.

Dále dne 14. srpna 1996 MSNMP ČR vydalo pod č.j.: 422/41980/96/JK změnu rozhodnutí o privatizaci, na základě které bylo 361 400 kusů akcií (určených původně na vypořádání se s.p. Důl ČSM, dále pak akcií ponechaných pro oprávněné osoby a akcií pro Hornický penzijní fond) bezúplatně převedeno na 11 obcí postižených důlní činností to obec Rychvald 56041 akcií, Řepiště 56041 akcií, obce Brušperk, Šenov, Dětmarovice, Vratimov, Krmelín, Žabeň, Sviadnov, Fryčovice a Frýdek-Místek Chlebovice po 27702 akcií). K převodu akcií přes Středisko cenných papírů došlo v měsících říjnu a listopadu 1996.

Ve 2. polovině roku 1997 Investiční a poštovní banka skoupila pro neznámého investora akcie OKD, a. s. od drobných akcionářů z kuponové privatizace. V červnu 1998 se většinovým vlastníkem stala společnost Prosper Trading. V září 1998 Prosper Trading prodala svůj většinový podíl v OKD, a.s., společnosti KARBON INVEST. Společnost KARBON INVEST následně získala majoritu v OKD se souhlasem ÚOHS ke spojení OKD a ČMD do skupiny. Následně dne 12. listopadu 2003 vláda ČR přijala usnesení č. 1127, ve kterém pověřila ministry financí, průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí zahájením exkluzivních jednání se společností KARBON INVEST za účelem předložení nabídky na získání 45,88 % akcií OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., které byly v držení Fondu národního majetku ČR. 23. března 2004 vláda ČR přijala usnesení č. 264 ke zprávě o výsledku exkluzivního jednání se společností KARBON INVEST, a.s., o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s, člen koncernu KARBON INVEST, a.s., která byla v držení Fondu národního majetku České republiky, přímým prodejem vybranému nabyvateli – společnosti KARBON INVEST, a.s. za stanovených podmínek. Dne 15. září 2004 vláda ČR přijala usnesení č. 904, kterým vydala nové rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Kupní cena za podíl 45,8831 % akcií byla stanovena ve výši 4,1 mld. Kč.

Výsledek arbitrážního řízení z roku 2010 mezi státem a RPG

Ministerstvo financí v tomto sporu zvítězilo – žalobě ministerstva na určení platnosti ust. čl. 7.6 d) smlouvy z roku 2004 bylo vyhověno. Rozhodčí soud rozhodčím nálezem ze dne 14. 6. 2010 potvrdil platnost ustanovení čl. 7.6 d) smlouvy o prodeji akcií z roku 2004 – viz příloha.

Současně s těmito informacemi Vám sděluji, že nejste oprávněn k šíření poskytnutých informací a dokumentů včetně jejich dalšího veřejného šíření, vydávání a pozměňování obsahu, a to jak vcelku, tak i jejich částí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář