CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o zaslání všech pokynů Ministerstva financí ČR, které nahrazují pokyn č. DS-120, č.j. 525/94 766/2003 a pokyn č. DS - 122, č.j. 525/3 029/2004, a které jsou právě účinné a/nebo byly účinné v mezidobí od zrušení uvedených pokynů do současné doby.

Vzhledem k předchozímu rozhodnutí Ministerstva financí ČR zdůrazňuji, že obdobným případem, jako je tento, se již zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 17.1.2008, č.j. 5 As 28/2007-89, když uvedl: "Za interní pokyn ve smyslu § 11 odst. 1 písmo a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nelze strido sensu považovat každý akt, který správní orgán takto označí. Rozhodný je vždy obsah konkrétního pokynu nebo jiného aktu.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále již jen zákon č. 106/1999 Sb.), zaevidované podatelnou Ministerstva financí dne 20.4. 2010 ministerstvo vyhovuje Vašemu požadavku na poskytnutí informací o všech pokynech Ministerstva financí, které nahrazují Pokyny DS - 120 a 122 a které jsou právně účinné a nebo byly účinné v mezidobí od zrušení uvedených pokynů do současné doby.
Nynější stav původně požadovaných pokynů:

Pokyn DS - 120 (ze dne 26.11. 2003 , č.j. 525/94766/2003) byl zrušen Pokynem DS - 166 (ze dne 28. 12. 2007, č.j. 43/76716/2007-431), jenž byl zrušen a nahrazen Pokynem DS -170, který je účinný od 1.1. 2009.
Pokyn DS - 122 byl zrušen panem ministrem ke dni 31.5.2008, a to bez náhrady.
Části textů obou pokynů, jež naplňují imperativ Vámi citovaného judikátu, tzn. týkají se činnosti správce daně navenek, ve vztahu k veřejnosti a nejsou tedy vyloučené z poskytnutí žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., byly již v roce 2008 a 2009 vydány k žádostem jiných žadatelů a od té doby jsou v souladu se zákonem č. l06/1999 Sb. zveřejněny na oficiálních webových stránkách Ministerstva financí, kde informace v případě Vašeho zájmu dohledáte na adrese: www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti.

Již neplatný Pokyn DS - 166, který byl vydán v identickém rozsahu jako jej následující Pokyn DS - 170.

Text aktuálního Pokynu DS - 170 Vám ministerstvo poskytuje ve stejném rozsahu jako předchozím žadatelům v přiloženém souboru.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.