CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací ze smlouvy o prodeji (převodu) Aero Vodochody (tedy mezi ČKA a společností Tularosa):

  1. Kdo je ve smlouvě strana kupující.
  2. Proč nebylo respektováno Vámi citované usnesení vlady č. 1201/2006, které schvaluje jako vítěze výběrového řízení na prodej aktiv státu ve společnosti Aero Vodochody, a.s. společnost OAKFIELD, IČ 27069095, případně kterým jiným usnesením vlády bylo uvedené usnesení zrušeno či změněno.
  3. Jaké podmínky smlouva obsahuje, jmenovitě, co se týká povinností kupujícího ve vztahu k výrobnímu programu Aera, zaměstnanosti, okolnímu regionu a ochraně životního prostředí.
  4. Zda a jaká ustanovení smlouva obsahuje, týkající se prodeje, převodu nebo rozdělení společnosti Aero Vodochody, a.s.
  5. Zda a jaká ustanovení smlouva obsahuje, týkající se provozu, přeměny a přestavby letiště, které bylo součástí společnosti.

 

Odpověď:

  1. Ve smlouvě o koupi a prodeji 99,97% akcií firmy Aero Vodochody, a.s., IČ: 00010545 ze dne 1. 11. 2006, kterou uzavřela na straně prodávajícího Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, 170 06 Praha 7, IČ: 70109966, byla v právním postavení kupujícího firma TULAROSA, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, IČ: 27374548.
  2. Usnesení vlády ČR č. 1201/2006 při prodeji respektováno bylo, neboť vláda tímto usnesením schválila jako vítěze veřejného výběrového řízení na prodej aktiv státu ve společnosti Aero Vodochody, a.s. společnosti OAKFIELD, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, IČ 27069095 a současně schválila, aby tato aktiva (akcie) byla prodána dceřiné společnosti vítěze veřejného výběrového řízení, firmě TULAROSA, a.s.
  3. Shora citovaná smlouva o koupi a prodeji akcií charakterizuje firmu Aero Vodochody, a.s. jako společnost významnou pro obranyschopnost České republiky. Kupující byl proto smlouvou zavázán, aby podnikání společnosti realizoval tak, aby tento význam byl zachován. Zejména byl zavázán k dodržení již uzavřených záručních a pozáručních servisních smluv. Žádné jiné konkrétní podmínky, které by se týkaly výrobního programu společnosti, zaměstnanosti, okolního regionu nebo ochrany životního prostředí smlouva neobsahuje.
  4. Kupující se zavázal (sám nebo osoby náležející do stejné majetkově propojené skupiny) zachovat si vůči společnosti postavení ovládající osoby. Případný pokles majetkové účasti pod tuto hranici je podmíněn předchozím souhlasem Ministerstva obrany. Pro případ zcizení účastnických cenných papírů se kupující zavázal zajistit, aby s nimi případný nabyvatel nakládal v souladu s ustanoveními (právy a povinnostmi kupujícího) této smlouvy.
  5. Žádná ustanovení, která by se týkala provozu, přeměny a přestavby letiště v majetku společnosti smlouva neobsahuje.
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.