CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Opakovaně žádáme o poskytnutí Kupní smlouvy mezi ČR a společností Tularosa o prodeji podniku Aero Vodochody.

Poprvé jsme žádali o poskytnutí KS dopisem zn. DOS 07/014 ze dne 29.11.2007. Smlouva nám nebyla poskytnuta s oddůvodněním, že neobsahuje žádné údaje o podmínkách koupě. Zjistili jsme, že při privatizaci Aera Vodochody nebylo postupováno v souladu se zákony (podnik byl prodán jinému subjektu, než který byl vybrán ve výběrovém řízení). Dále pak současný vlastník prohlašuje, že mu při koupi bylo vládou přislíbeno povolení provozovat letiště, které bylo součástí podniku, po dobu 20 let jako mezinárodní veřejné. Jestliže se toto tvrzení zakládá na pravdě, je podle našeho názoru kupní smlouva neplatná, protože nemůže obsahovat přísliby, jejichž realizace je podmíněna správním řízením, které ještě neproběhlo. Vzhledem k výše uvedenému žádáme o poskytnutí předmětné smlouvy.

Odpověď:

Po vyhodnocení Vaší žádosti musím konstatovat, že žádost podle platné právní úpravy dané ust. § 14, odst. 5, písm. b) „zákona“ postrádá potřebnou míru srozumitelnosti. Není proto zřejmé, jakou informaci požadujete a to z důvodu, že Česká republika nikdy žádnou smlouvu o prodeji podniku Aero Vodochody se společností Tularosa neuzavřela.

Usnesením vlády České republiky č. 1201 ze dne 25. 10. 2006 byl schválen úplatný převod listinných kmenových akcií společnosti Aero Vodochody, a.s. na společnost TULAROSA, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 583/15, IČ : 273745548 (v právním postavení kupujícího) a tuto smlouvu pak s kupujícím uzavřela na straně prodávajícího Česká konsolidační agentura.

Pokud jste měl na mysli tuto smlouvu, pak Vás chci upozornit na platnou judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR, který vyslovil názor (viz např. rozhodnutí sp. zn. 7 A 118/2002), „že se zákon č. 106/1999 Sb. vztahuje na poskytování informací; není tedy možné domáhat se smlouvy jako takové (listiny, která daný právní úkon zachycuje), nýbrž jen informace o obsahu takové smlouvy.“

Z důvodů shora uvedených Vás proto v souladu s ust. § 14, odst. 5, písm. b) „zákona“ žádám o upřesnění žádosti, a to tak, že bude zejména obsahovat údaje o tom, jakého konkrétního vztahu (právního úkonu) se Vaše žádost týká a jaké informace v něm obsažené požadujete.

Pokud svou žádost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této výzvy neupřesníte, rozhodne Ministerstvo financí jako povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.