CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Zaslání kopie smlouvy uzavřené mezi MF a MND Servisní a.s., Velkomoravská 900/405, Lužice, kde předmětem smlouvy je „ Likvidace havarijního stavu na sondě HR – 43“.

Odpověď:

Projekt opakované likvidace sondy Hrušky 43 je zpracován za aktivní součinnosti příslušných odborných pracovníků organizace MND Servisní a.s. a RWE, se zapracováním oprávněných požadavků obou organizací.

Za účasti RWE proběhla ve dnech 26.6.2009 a 10.7.2009 jednání o řešení problematiky opakované likvidace HR 43.

K žádosti o povolení hornické činnosti OBÚ v Brně bylo svoláno dne 19.8.2009 místní šetření, jehož se zúčastnili rovněž zástupci RWE, kteří předložili souhlasná stanoviska k záměru opakované likvidace a rovněž doplňující písemný požadavek. Obě písemnosti byly zapracovány do Rozhodnutí OBÚ v Brně č.j. 03644/2009/011002 ze dne 9. 9. 2009, proti kterému neuplatnila RWE žádnou námitku.

S RWE byla projednávána a průběžně odsouhlasována realizační dokumentace, týkající se plyn. monitoringu a vybudování nepropustné panelové plochy. Rovněž podrobný harmonogram vlastní likvidace sondy bude projednán a odsouhlasen.

Nabyvatel Palivový kombinát Ústí s.p. má za to, že na základě výše zmíněných údajů, je RWE o navrženém způsobu opakované likvidace sondy již od samého počátku zpracování projektové dokumentace, až po zahájení vlastní realizace, průběžně a opakovaně informováno o rozsahu, způsobu a postupu likvidačních prací s tím, že její připomínky a stanoviska k projektu byly zahrnuty do Rozhodnutí o povolení hornické činnosti. Z mapových podkladů je pak zřejmé, že RWE není výhradním majitelem všech pozemků dotčených opakovanou likvidací sondy, ale jen pozemků, na kterých se nachází ústí sondy a pozemků v rozsahu původní panelové plochy v okolí sondy Hrušky 43. Území, kde byl proveden plynový monitoring o rozměrech 150 x 200 m a vlastní panelová plocha pro likvidaci sondy 80 x 50 m zahrnuje i pozemky fyzických osob, na kterých hospodaří nájemce ZETA Tvrdonice, s nímž bylo rovněž jednáno.

S ohledem na všechny uvedené okolnosti má zadavatel Ministerstvo financí i zhotovitel MND Servisní a.s. za to, že organizace RWE Gas Storage, s.r.o. je ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. natolik informována a účastna procesu realizace předmětného díla, že poskytnutí kopie realizační smlouvy by bylo v daném případě nedůvodné, nehledě na to, že takto zveřejňované informace, resp. smlouva, jež se týká pouze smluvních stran, by odporovalo dohodnutým obchodním podmínkám i příslušným obecně závazným právním předpisům.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.