CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Ministerstvo financí je provozovatelem internetové aplikace „Regoz – Registr oznámení veřejných funkcionářů v rámci resortu MFČR“.

Je nám známo, že žadatel o nahlížení do registru prostřednictvím veřejné datové sítě na základě žádosti obdrží uživatelské jméno a přístupové heslo, jehož platnost je omezena na dobu 24 hodin od prvního přihlášení do registru. Přitom na základě vlastních zkušeností se domníváme, že žadatel se během tohoto časového úseku může do registru přihlásit pouze jednou.

Podle první věty § 13 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Ustanovení zákona nijak časově nevymezuje dobu platnosti žádosti o nahlížení, ani časově neomezuje právo žadatele nahlížet do registru.

Vzhledem k uvedeným okolnostem a s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás laskavě žádáme o poskytnutí informace o tom, z jakých důvodů je doba nahlížení do registru omezena na časový úsek 24 hodin.

Odpověď:

K Vaší elektronicky podané žádosti ze dne 23. listopadu 2010 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , která se týká nahlížení do Registru oznámení veřejných funkcionářů v rámci resortu MFČR, Vám sděluji následující:

Přístupové heslo do systému REGOZ – registr oznámení veřejných funkcionářů v rámci resortu MF ČR, má expirační dobu 24 hodin od svého prvního přihlášení. V této době umožňuje systém REGOZ opakované přihlášení pod jedním jménem a heslem i z různých počítačů. Tato lhůta byla zvolena při vytváření systému REGOZ, a to zejména z důvodu zabezpečení systému a jeho následné aplikace do konceptu bezpečnostní architektury Ministerstva financí.

Definovaný časový úsek 24 hodin, který je přidělen jedné přihlašovací jednotce v rámci systému REGOZ, nemá žádný omezující charakter, kterým by bylo dotčeno ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a není s ním v legislativním rozporu. V tomto smyslu je třeba také konstatovat, že žadatel o přístup do systému REGOZ má možnost žádat o přidělení přístupového jména a hesla opakovaně.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.