CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádám tímto o fotokopii kupní smlouvy o převodu 98,85% akcií společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, jejichž prodej byl předmětem veřejného výběrového řízení, konkrétně se jednalo o 34 448 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč každá v listinné podobě, následujících sérií a čísel:

  • série: 04.01 číslo: 98-219, 322-351, 396-436, 481-572, 579-640, 644-730, 794-799
  • série: 04.02 číslo: 1-1335
  • série: 04.03 číslo: 1-32673

nahrazených jedinou hromadnou listinou (označenou jako hromadná akcie) s číselným označením H O1, které dohromady představovaly 98,85% akcií společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11334, Česká republika.

Veřejné výběrové řízení bylo organizováno na základě usnesení vlády ČR č. 602 ze dne 21.5.2008, jehož předmětem byl "Výběr majetkové účasti státu, tj. podílu 98,85%, na podnikání společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, vhodné k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a stanovení způsobu její privatizace č.j. 668/08, materiál předkládal ministr financí.”

Žádám o poskytnutí fotokopie uzavřené smlouvy se subjektem, který v daném řízení uspěl konkrétně by to měl být podle dostupných informací tento subjekt:

Chemoprojekt, a.s., IČ: 45273383
se sídlem Třebohostická 14, 10031 Praha 10
vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1492

Dále žádám o fotokopii dokladu o úhradě kupní ceny za uvedené akcie od příslušného subjektu. V případě, že byla smlouva uzavřena s jiným subjektem, žádám o tuto smlouvu a o doklad o zaplacení tímto subjektem.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti ze dne 4.1.2010 Vám v příloze zasíláme fotokopie listin a to: smlouvu o koupi a prodeji akcií uzavřenou mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a obchodní společností Chemoprojekt, a.s., týkající se 98.85% akcií společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod a dále fotokopii dokladu o úhradě kupní ceny za uvedené akcie.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.