CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dovoluji si Vás tímto požádat o zaslání kopií dokumentů, na základě kterých došlo v minulosti k převodu majetku státu, k němuž měly právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy a jiné státní organizace nebo majetku státu ve správě Pozemkového fondu České republiky, jakož i majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob, na české nebo zahraniční právnické nebo fyzické osoby (dále jen "privatizace") podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "ZPP"), zejména:

 • rozhodnutí o privatizaci (§ 10 ZPP) a privatizačních projektů (§ 6 a násl. ZPP, § 9 ZPP);
 • zakladatelské listiny, případně obdobného dokumentu o založení akciové nebo jiné společnosti;
 • smlouvy o prodeji podniku, části podniku, či jinak vymezené části majetku státu v rámci privatizace;
 • delimitačních protokolů a obdobných dokumentů identifikujících privatizovaný majetek a závazky přecházející na nabyvatele privatizovaného majetku;
 • podmínek veřejné obchodní soutěže a přijetí návrhů podle podmínek veřejné obchodní soutěže;
 • dražební vyhlášky a protokoly o provedených dražbách;
 • seznamy provozních jednotek, které byly nabídnuty k prodeji a protokoly o průběhu veřejné dražby;
 • dohody uzavřené mezi Fondem národního majetku a Pozemkovým fondem České republiky, pokud se ten podílel na privatizaci;
 • ve prospěch následujících nabyvatelů privatizovaného majetku (viz příloha dokumentu)

 

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 7. července t.r., s níž jste se obrátil na Ministerstvo financí ČR a v níž – s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – požadujete zaslání kopií celé řady dokumentů týkajících se privatizace majetku státu, k němuž měly právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy a jiné státní organizace jakož i majetku státu ve správě Pozemkového fondu ČR, jakož i majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob a to u celkem dvanácti společností v žádosti výslovně uvedených, jsem nucen Vám sdělit následující.

Jako advokátovi je Vám jistě známo, že některé z Vámi požadovaných dokumentů obsahují informace, které jsou přístupné např. v obchodním rejstříku (zakladatelské listiny akciových společností apod.) a žadatel si je proto může opatřit z tohoto veřejně přístupného zdroje.

K požadavku na vyhotovení a zaslání celé řady dokumentů týkajících se vlastního průběhu a výsledků privatizace celkem dvanácti v této žádosti výslovně uvedených státních podniků, Vám sděluji, že Ministerstvo financí nemá proti poskytnutí těchto dokumentů žádné zřejmé výhrady, ovšem vzhledem k rozsahu požadovaných informací i pochybnostem vyvolaným jistou neurčitostí tohoto požadavku (kdy v prvním odkazu žádáte jednak o poskytnutí rozhodnutí o privatizaci-tato rozhodnutí činí vláda republiky a dle našich informací jsou volně přístupná na jejích internetových stránkách, a dále požadujete poskytnutí privatizačních projektů, tedy kopie všech dokumentů, které jsou v archivu Ministerstva financí pod příslušnými čísly uloženy. Pak ovšem další požadavky v žádosti uvedené ztrácejí jakýkoliv smysl, neboť se vesměs jedná o dokumenty, které jsou součástí těchto privatizačních projektů. S výjimkou delimitačních protokolů, které nejsou součástí jednotlivých projektů, ale byly součástí dokumentů předávaných nabyvateli, resp. jedno paré předávacího protokolu je v držení ministerstva, které bylo zakladatelem privatizovaného státního podniku. Stejně tak pokud jde o dohody, které měly být uzavřeny v minulosti v souvislosti s privatizací majetku státu mezi bývalým Fondem národního majetku České republiky a Pozemkovým fondem České republiky, jsem nucen konstatovat, že vzhledem k neurčitosti Vašeho požadavku nelze Vaší žádosti v této části vyhovět, neboť nám není známo, že by oba Fondy nějaké takové dohody v průběhu privatizace majetku státu písemně uzavřely.)

Vzhledem k výše uvedenému Vám proto doporučuji obrátit se na archiv Ministerstva financí se žádostí o nahlédnutí do příslušných složek ve Vaší žádosti uváděných privatizačních projektů a umožnění pořízení kopií všech Vámi požadovaných dokumentů, pokud se v těchto projektech nacházejí.

Pro Vaši informaci uvádím čísla privatizačních projektů, pod kterými byly Vámi uváděné podniky privatizovány:

 • HOLDING KLADNO a.s. „v likvidaci“ – PP 53/4001
 • Zelenina Ostrava a.s. – PP 20576/4001
 • RAŠKA a.s. – PP 01814/4001
 • A M I spol. s r.o. – PP 04652/3001 a PP 21966/3001
 • ITec group, a.s. – PP 35/4001
 • B W C s.r.o. – PP 24752/3001
 • Informační a manažerské centrum Zlín, spol. s r.o.- PP 2966/3001

Další Vámi uváděné společnosti nejsou Ministerstvem financí v rámci privatizace vůbec evidovány.

S dalšími požadavky v této věci se proto prosím obracejte na paní magistru Brigitu Procházkovou (tel. 257 04 3944), pracovnici archivu MF ČR, který se nalézá na téže adrese, tj. Letenská 15, Praha 1.

Vážený pane magistře, věřím, že chápete důvody, pro které ministerstvo nemůže Vaší žádosti vyhovět přímo, nicméně jsme připraveni umožnit Vám nahlédnutí do jednotlivých privatizačních projektů a pořízení potřebné fotodokumentace.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.