CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Tazatel žádá o bližší informace týkající se archivace dokumentů dokladujících hospodaření Fondu národního majetku.

Odpověď:

Manipulaci s dokumenty FNM ČR upravovala Směrnice o pravidlech spisové služby FNM ČR, schválená Státním ústředním archivem č.j. SÚA 1567/05-02 ze dne 18. 3. 2002 a vypracovaná dle tehdy platných zákonů. Přílohou výše uvedené směrnice je Skartační plán FNM ČR, který dokumentům přiděluje skartační znak a skartační lhůtu. Každá organizace je ze zákona povinna provádět v pravidelných intervalech (cca 1x ročně) tzv. skartační řízení. Jeho předmětem je na základě odborného posouzení (v daném případě prováděné příslušným pracovníkem Národního archivu) oddělit archiválie (písemnosti dokumentárně cenné, které se ukládají natrvalo) od písemností dokumentárně bezcenných, určených ke zničení. Na základě skartačního řízení uzavřené protokolem č.j. NA 2137/2006-05 ze dne 16. 3. 2006 byly písemnosti s trvalou dokumentární hodnotou převezeny do Národního archivu. Celkem bylo převezeno cca 70bm. Protokol obsahuje podrobný soupis předávaného materiálu a jsou v něm dokumenty o Roční účetní uzávěrce FNM ČR za dobu jeho trvání.

S ostatními účetními materiály bude postupováno dle výše uvedeného skartačního plánu. Smlouvy, které mají také trvalou hodnotu, ale nebyly ještě postoupeny do Národního archivu, jsou uloženy na MF ČR – Letenská 15, Praha 1, spolu s ostatními archiváliemi a dokumenty FNM ČR.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.