CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

  1. Za jakým účelem a k plnění jakých úkolů byla při některých finančních úřadech zřízena oddělení specializované kontroly.
  2. Kdo a z jakého zákonného pověření rozhoduje o zřízení oddělení specializované kontroly při konkrétním finančním úřadě.
  3. Kdo nese náklady spojené s činností oddělení specializované kontroly (zda jednotlivé finanční úřady nebo nadřízené finanční ředitelství).

 

Odpověď:

  1. K tomuto dotazu uvádíme, že oddělení specializované kontroly v rámci správy daní provádí zejména daňové kontroly v obvodu působnosti stanovené ředitelem finančního ředitelství, především u daňových subjektů působících v neobvyklých a specifických oborech podnikání, subjektů, u nichž je provedení daňové kontroly odborně a časově extrémně náročné, subjektů s rozvětvenou územní a organizační strukturou, subjektů, u kterých je podezření z rozsáhlých daňových úniků a subjektů propojených v řetězcích a sítích, kde je podezření z rozsáhlých daňových úniků a neoprávněného vylákání nadměrných odpočtů; v těchto případech koordinuje postup finančních úřadů v působnosti finančního ředitelství v souvisejících daňových řízeních, vyhotovuje zprávy o daňových kontrolách, které po projednání s daňovým subjektem, případně s dalšími osobami zúčastněnými na řízení, předává místně příslušnému finančnímu úřadu k dalšímu řízení, zpracovává na vyžádání místně příslušného finančního úřadu ve věci kontrol provedených oddělením specializované kontroly stanoviska pro daňová řízení, vedená místně příslušným finančním úřadem, týkající se zejména řádných a mimořádných opravných prostředků, provádí pro účely vydání rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, potřebné úkony předcházející vydání tohoto rozhodnutí, a zpracovává stanoviska pro místně příslušný finanční úřad; zpracovává na vyžádání stanoviska pro řízení o opravných prostředcích, předává místně příslušnému finančnímu úřadu podklady k zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, ukládá pokuty, provádí ve své působnosti vyhledávací činnost, provádí ve své působnosti místní šetření.
    Úkoly pro oddělení specializované kontroly ve vztahu ke konkrétním daňovým subjektům ukládá finanční ředitelství finančnímu úřadu, u něhož bylo toto oddělení zřízeno.
  2. K tomuto dotazu uvádíme, že Ministerstvo financí vydává, na základě ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, organizační řád pro územní finanční orgány. Organizační řád územních finančních orgánů stanoví, mimo jiné, vnitřní organizační strukturu územních finančních orgánů, rámcovou náplň činnosti jednotlivých útvarů a vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi nimi. Na základě ustanovení organizačního řádu územních finančních orgánů se u finančních úřadů určených ředitelem finančního ředitelství kromě jiných útvarů zřizuje oddělení specializované kontroly.
  3. K tomuto dotazu uvádíme, že podle § 10 odst. 1 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, je finanční ředitelství účetní jednotkou a zajišťuje osobní a věcné potřeby finančních úřadů, které řídí. Z toho vyplývá, že náklady spojené s činností oddělení specializované kontroly nese příslušné finanční ředitelství.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.