CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o sdělení následujících informací. Uvádím, že veškeré požadované informace se vztahují k ustanovení § 55b odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

  1. Kolik bylo v roce 2009 podáno ze strany daňových subjektů žádostí o přezkoumání daňového rozhodnutí. Kolika z těchto žádostí bylo příslušnými územními finančními orgány vyhověno.
  2. Kolik bylo v roce 2009 podáno ze strany územních finančních orgánů podnětů k přezkoumání daňového rozhodnutí. Kolika z těchto podnětů bylo příslušnými územními finančními orgány vyhověno.
  3. Kolik bylo v roce 2008 podáno ze strany daňových subjektů žádostí o přezkoumání daňového rozhodnutí. Kolika z těchto žádostí bylo příslušnými územními finančními orgány vyhověno.
  4. Kolik bylo v roce 2008 podáno ze strany územních finančních orgánů podnětů k přezkoumání daňového rozhodnutí. Kolika z těchto podnětů bylo příslušnými územními finančními orgány vyhověno.

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) elektronicky doručené dne 21. září 2010, Ministerstvo financí sděluje, že pokud žádáte skutečně toliko informace vztahující se k ustanovení § 55b odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., správě daní a poplatků, v aktuálním znění, jež jste specifikoval jako žádost o počty žádostí o přezkoumání daňových rozhodnutí podaných u územních finančních orgánů v roce 2008 v roce 2009 jak ze strany daňových subjektů, tak ze strany územních finančních orgánů a počet žádostí z takto podaných, kterým bylo vyhověno, pak není Ministerstvo financí ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. povinným subjektem, neboť se nejedná o informace v jeho působnosti. K získání této informace doporučujeme obrátit se na příslušné územní finanční orgány, neboť ministerstvem nejsou požadované informace evidovány.

Součástí ministerstvem každoročně sestavované a vydávané Informace o činnosti daňové správy České republiky jsou přehledy opravných prostředků, kde lze dohledat např. počty odvolání v členění dle druhu příjmu (tedy dle jednotlivých daní) včetně způsobu jejich vyřízení (tzn. zda bylo vyhověno či zamítnuto, a je evidováno i zda vyřízeno bylo ze strany finančního úřadu či finančního ředitelství). Jsou vedeny i statistiky o žalobách proti rozhodnutí územních finančních orgánů a o výsledku těchto řízení, stejně jako přehledy aktivních či pasivních kasačních stížností. V případě zájmu o tyto informace je lze dohledat na webových stránkách České daňové správy.

S ohledem na okolnost, že v žádosti nebyla uvedena adresa, na kterou má být zasláno vyřízení, informace budou tedy zaslány na elektronickou adresu, z níž byla žádost odeslána.

Současně Ministerstvo financí upozorňuje, že žádosti podávané na základě zákona č. 106/1999 Sb. elektronicky, musí být opatřeny v souladu s požadavky aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu zaručeným elektronickým podpisem. Tentokráte ještě byla vaše žádost vyřízena i přes tento formální nedostatek, ale pro futuro je nutno žádost tímto podpisem doplnit anebo ji uplatnit v písemné podobě za pomoci doručení prostřednictvím držitele poštovní licence.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.