CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dál Zákon) žádám o informaci ohledně § 17, odstavce (11) zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a podobných hrách v platném znění, které zní:
"Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou."

Jde mi o to, jakým způsobem se v zákoně stanovená minimální vzdálenost 100 metrů měří, když obec žádné další omezující ustanovení nepřijala.

Možná, že k tomu byl zřejmě Vámi podán již nějaký výklad, který by na mé otázky poskytl odpověď. V tom případě žádám o jeho přeposlání třeba elektronicky.

  1. Jde o vodorovnou vzdálenost mezi rohem budovy školy, a rohem objektu herny, nebo
  2. vodorovnou vzdálenost, měřenou v ose nejkratší možné pěší trasy mezi vstupem do školy a vstupem do herny,
  3. či nějak jinak (a v tom případě jak stanovenou) vzdálenost?

 

Odpověď:

Zákon v § 17 odst. 11 používá pojem „sousedství“, avšak nijak tento pojem nedefinuje a ani nestanoví způsob měření vzdálenosti v tomto ustanovení uvedené. V tomto případě tedy pojem sousedství představuje tzv. neurčitý právní pojem, jehož použití s sebou přináší nutnost vzít v úvahu všechny možné podmínky a měnící se okolnosti.

Ministerstvo financí se při aplikaci § 17 odst. 11 odvolává na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6 Afs 79/2008 ze dne 23. dubna 2009, jehož podstatné pasáže si Vám, v souvislosti s Vaším dotazem, dovolujeme ocitovat:

„Při interpretaci a aplikaci § 17 odst. 11 zákona je nutno postupovat následujícím způsobem. Pokud obec využila zákonem dané možnosti a stanovila vyhláškou okruh vzdálenosti 100 m od objektů, v nichž a nebo v jejichž sousedství je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, je třeba z tohoto okruhu v rámci povolovacího řízení vycházet a respektovat ho, aniž by přitom bylo nutno dále zkoumat naplnění pojmu sousedství. Nevyužila-li obec tuto možnost, je třeba vždy důsledně vážit, zda byl v tom kterém případě pojem sousedství naplněn či nikoliv. V tomto případě je však správní orgán při své úvaze limitován maximální možnou vzdáleností 100 m. To znamená, že v případě absence obecně závazné vyhlášky ne všechna místa do vzdálenosti 100 m od „chráněných“ budov budou nutně představovat naplnění pojmu sousedství. Zákon přitom v § 17 odst. 11 hovoří o „okruhu vzdálenosti“ a lze proto dovodit, že se při vyměření stometrového okruhu vzdálenosti vychází z přímé vzdálenosti dotčených objektů měřené tzv. „vzdušnou čarou“.

Ministerstvo financí závěrem připomíná, že mu nepřísluší podávat závazný výklad právních předpisů, pouze vyjadřovat svůj právní názor.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.