CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Pro úplnost Vás žádám i o zaslání přípisů, jimiž ministerstvo na uvedené žádosti likvidátora Baťa a.s. v likvidaci, reagovalo a které, jak je zřejmé, neměly mnou předpokládanou formu rozhodnutí, nýbrž šlo o pouhá stanoviska.

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 24. května 2010 Vaši žádost ze dne 22. května 2010 podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou požadujete zaslání " ... přípisů, jimiž ministerstvo na uvedené žádosti likvidátora Baťa, a.s., v likvidaci, reagovalo, a které, jak je zřejmé, neměly mnou předpokládanou formu rozhodnutí, nýbrž šlo o pouhá stanoviska.".

Uvedená žádost navazuje na Vaši předchozí žádost ze dne 10. května 2010, která byla vyřízena naším dopisem ze dne 12. května 2010 odeslaným klasickou poštou dne 17. 5. 2010 na Vaši adresu.

Na základě Vaší současné žádosti Vám zasíláme fotokopie dopisů ministra financí č.j. 44/5823112005 ze dne 14. června 2005 a č.j. 44/81868/2005 ze dne 13. září 2005, kterými bylo reagováno na podání likvidátora společnosti Baťa, a.s., v likvidaci ze dne 27. května 2005 a ze dne 8. srpna 2005.

Pro komplexnost informace považujeme za nutné uvést následující: Shora zmiňovaná podání likvidátora Baťa, a.s., v likvidaci, byla vyřízena mimo režim správního řízení dle tehdy zavedeného postupu ministerstva u žádostí o náhradu podle dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, v platném znění, který byl zcela v souladu s tehdejší rozhodovací praxí správních soudů, konkrétně Městského soudu v Praze, ale i Nejvyššího správního soudu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.