CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji zdvořile požádat po poskytnutí následující dokumentů:

  1. usnesení č. 622 ze dne 15. června 2000 jímž byla schválena nucená správa IPB, jejímž cílem byl její následný odprodej ČSOB, jakožto strategickému investorovi, poskytnutí vládní záruky za majetek IPB ve prospěch ČSOB a vydání záruk pro ČSOB Českou národní bankou,
  2. souhlas Ministerstva financí s uvalením nucené správy na IPB,
  3. jmenovací dekret nuceného správce.

 

Odpověď:

Usnesení vlády č. 622 ze dne 15. června 2000 je informace zveřejněná na stránkách vlády České republiky. Žadatel se v této souvislosti odkazuje na stránky www.vlada.cz , na kterých lze požadované usnesení vyhledat.

Pokud se týče žádosti o informace specifikované v bodech b) a c) , Ministerstvo financí sděluje, že bankovní dohled nad činností bank vykonává na základě zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, Česká národní banka. Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti banky, je oprávněna, dle povahy zjištěného nedostatku, přijmout opatření, mezi která náleží rovněž zavedení nucené správy. Nucený správce je jmenován Českou národní bankou a je jejím zaměstnancem. V této souvislosti se proto žadateli doporučuje, aby se se svou žádostí o informace týkající se uvalení nucené správy a jmenování nuceného správce IPB, obrátil na Českou národní banku, do jejíž kompetence tato oblast náleží.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.