CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informace, kdo a na základě čeho (zákon, nařízení, dokument...) spustil notifikační proces k novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, kterou 9. 6. 2010 prezident ČR, prof. Ing. Václav Klaus, CSc., vetoval - krom jiného - právě na základě nedodržení notifikačního procesu, jenž dle něj v této oblasti vyžaduje Evropská komise (http://www.klaus.cz/clanky/2622 )

V souvislosti s odůvodněním veta žádám dále o informaci, z jakých fakt plyne, že notifikační proces nebyl ohledně novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, dodržen.

Odpověď:

Dopisem ze dne 8. dubna 2010 Evropská komise (dále jen "EK") upozornila, že je z neoficiálních zdrojů informována o záměru České republiky "reformovat" současný loterní zákon. V této souvislosti připonměla EK notifikační povinnost ve smyslu Směrnice 98/34/ES.

Ministerstvo financí předmětnou záležitost konzultovalo s Ministerstvem zahraničních věcí a především s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, které je kontaktním místem pro plnění povinnosti podle Směrnice 98/34 ES. Důvodem byla zejména skutečnost, že novela loterního zákona, ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 14. 4. 2010, dle názoru Ministerstva financí nezakládala technický předpis ve smyslu předmětné směrnice ES. Přes uvedenou skutečnost byl na základě výše zmíněných konzultací přijat závěr o nutnosti notifikace novely loterního zákona. Tento závěr se opírá o rozhodnutí Evropského soudního dvora Colim (C-33/97) a o pracovní dokument EK - Working paper: Court ofjustice Judgements and Commission practice (http://ec.europa.eu/enterprise/tris/about/indexen.html ). Z interpretace těchto dokumentů lze dovodit, že i když novela loterního zákona není technickou normou, novelizuje se jí právní předpis, který naplňuje znaky technického předpisu ve smyslu Směrnice 98/34 ES, notifikován však nikdy nebyl, protože byl přijat před vstupem České republiky do EU.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.