CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, bych Vás ráda požádala o vyplnění přiložených tabulek týkajících se počtu pracovníků a jejich průměrných platů za roky 1999 - 2009 celkem a s rozdělením na muže a ženy. Tyto údaje bych potřebovala za Vaši kapitolu státního rozpočtu.

Pokud by bylo zdlouhavé vyplnit dané údaje, mohla bych Vás požádat o poskytnutí jiných údajů, ze kterých bych si tyto průměrné platy sama vypočetla? Například mi jedna kapitola SR poskytla roční množství mzdových prostředků za jednotlivé tarifní třídy a počet pracovníků v jednotlivých tarifních třídách, z čehož si dokážu vypočítat přibližné průměry. Pokud by byl problém s ročními průměry, mohu použít třeba jen průměry za prosinec v každém roce.

Dále bych ráda požádala o poskytnutí nástupních platů pracovníků s VŠ a SŠ vzděláním v jednotlivých letech a počty absolventů SŠ a VŠ, kteří nastoupili do pracovního poměru v jednotlivých letech s rozdělením na muže a ženy.

Odpověď:

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v přiloženém souboru Vám zasíláme tyto údaje:

  • úřad - Ministerstvo financí České republiky 2008 - 2009 (počet zaměstnanců podle věku a dosaženého vzdělání)
  • nástupní platy absolventů za období 2004 - 2010 podle dosaženého vzdělání
  • vývoj vybraných ukazatelů za úřad - Ministerstvo financí ČR za období 1999 až 2009
  • resort Ministerstvo financí (tj. včetně finančních úřadů, Generálního ředitelství cel, atd.) za rok 2005

 

Údaje v rozdělení za muže a ženy nejsou sledovány, stejně jako počty absolventů, kteří na Ministerstvo financí nastoupili v příslušném roce.

Dále Vám sdělujeme, že průměrné počty zaměstnanců za jednotlivé kapitoly (tj. resorty) jsou uvedeny v materiálu Státní závěrečný účet část H. Souhrn závěrečných účtů kapitol v tabulce 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za jednotlivé kapitoly (bez rozdělení na muže a ženy, resp. vzdělání a věk), který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.