CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Vláda ČR dne 12. října 2009 zrušila usnesení o bzúplatném převodu služebních vojenských bytů v Praze do majetku města a rozhodla o jejich prodeji družstvům nájemníků.

Ministerstvo obrany na náš dotaz, týkajcí se dalšího postupu, nájemníkům sdělilo, že převod bude prováděn podle stejné metodiky jako u služebních bytů min. vnitra.

Tyto metodické směrnice jsme si obstarali, ale nikde v nich není uvedeno, za jakou cenu se byty prodávaly. Podle sdělení MO bude Ministerstvo financí zajišťovat soudní odahdy, a to rámcově v dubnu-květnu t.r.

Vzhledem k tomu, že všechny vojenské byty, které nebyly služební, jsou již prodány nájemníkům, ale náš problém je neustále odkládán, prosím o předběžné sdělení, v jaké výši byly byty prodávány v majetku min. vnitra. Je nás v domě několik vdov a potřebujeme alespoň orientační informaci o předpokládané ceně za 1m2.

Odpověď:

Dne 28. února 2010 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se ceny, za jakou byly prodávány byty v majetku Ministerstva vnitra. Jak vyplývá z Vašich údajů uvedených v žádosti, na Ministerstvo financí jste se obrátila s ohledem na sdělení Ministerstva obrany, že prodeje vojenských bytů budou probíhat s využitím metodiky Ministerstva vnitra a Ministerstvo financí bude zajišťovat soudní odhady.

Na Vaši žádost může Ministerstvo financí reagovat pouze konstatováním, že při prodejích majetku státu sjednávaných organizačními složkami státu a státními organizacemi soudní odhady (zřejmě myšleno znalecké posudky od znalců vedených v seznamu soudních znalců) podle platné právní úpravy nezajišťuje, nezajišťovalo je ani při prodejích bytových domů Ministerstva vnitra a tedy požadovanou informaci ani v orientační či předběžné podobě podat nemůže, protože se nevztahuje k jeho působnosti. V tomto směru byla prvotní informace Ministerstva obrany, tak jak jste ji interpretovala, zavádějící. Podotýkám současně, že jakékoli cenové údaje by již s hledem na různost lokalit a dobu prodejů, které na základě smluv sjednaných Ministerstvem vnitra proběhly, nebyly s největší pravděpodobností směrodatné.

Aktuální a tedy i relevantní informace proto v současné době může poskytnout pouze Ministerstvo obrany, které prodeje Vámi sledovaného majetku připravuje a bude si za tím účelem opatřovat veškeré potřebné podklady, včetně znaleckých posudků, s jejichž využitím a při respektování podmínek platné právní úpravy se také rozhodne, za jakou cenu zájemcům koupi tento majetek nabídne.

Z hlediska působnosti Ministerstva financí na úseku hospodaření s majetkem státu mohu v návaznosti na zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž by měl prodej vojenského bytového fondu proběhnout, podat informaci pouze v obecné rovině, tedy že kupní cena při prodeji státního majetku má být podle § 22 odst. 1 uvedeného zákona sjednána nejméně ve výši v daném místě a čase obvyklé.

Vzhledem k výše uvedenému Vám doporučuji,, abyste se o stavu přípravy prodeje informovala průběžně přímo na Ministerstvu obrany.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.