CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, bych se chtěl zeptat, zda se obec, která zveřejní svůj návrh rozpočtu 15 dní před jeho projednáváním v zastupitelstvu, a která tento návrh 7 dní před projednáváním v zastupitelstvu zcela změní a vyvěsí znovu (tentokrát již jen 7 dní před projednáváním), dopustila správního deliktu dle § 22a odst. 2 písm. b, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pokud se svým jednáním obec dopustila správního deliktu, na koho se mohu obrátit s dalším projednáním této věci?

Odpověď:

Podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být návrh rozpočtu územního samosprávného celku nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ve Vámi uváděném případě obec zveřejnila návrh svého rozpočtu a následně zveřejnila nový návrh rozpočtu, přičemž tento nový návrh rozpočtu byl na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněn pouze po dobu 7 dnů před projednáváním v zastupitelstvu obce.

Pokud nový návrh rozpočtu nebyl zveřejněn oběma v zákoně stanovenými způsoby nejméně po dobu 15 dnů, lze se domnívat, že se obec dopustila správního deliktu podle ust. § 22a odst. 2 písmo b) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Správní delikty podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterých se dopustila obec, v prvním stupni projednává v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož správním obvodu se obec nachází (viz § 22b odst. 4 cit.zák.).

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.