CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, jako subjekt povinný ve smyslu výše uvedeného zákona, o poskytnutí textu stanoviska k novele devizového zákona z roku 2004, č.j. 211/78 295/2004-1 ze dne 25.6.2004, a sice pro studijní účely.

Odpověď:

Po vyhledání příslušného jednacího čísla v protokolu Ministerstva financí z roku 2004 bylo zjištěno, že jeho předmětem bylo stanovisko Ministerstva financí k žádosti Ministerstva zahraničních věcí o výklad devizových předpisů. Protože podle bodu 17.3.5. Skartačního řádu Ministerstva finací jsou písemnosti tohoto typu skartovány po uplynutí tří let od jejich vzniku, není již text požadované písemnosti k dispozici, a proto není možné jej poskytnout. I když požadovaná informace není poskytnuta, nevydáváme rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., neboť se nejedná o odepření informace, nýbrž o faktickou nemožnost požadovanou informaci poskytnout z důvodu její neexistence.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.