CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dovolujeme si obrátit se na Vás s následující žádostí o poskytnutí informace z působnosti Vašeho ministerstva. Obchodní partner našeho mandanta požaduje po našem mandantu uvádění následujících údajů na vystavených daňvých dokladech (konkrétně fakturách) s odůvodněním, že tato povinnost vyplývá z obecně závazných právních předpisů, konkrétně z předpisů v působnosti Vašeho rezortu:

"Export Control Classification Number" v souladu s "U.S. Commerce Control List" (ECCN) v případě, že zboží podléhá úpravě "U.S. Export Administration Regulations";

veškerá vývozní čísla, zejména všechna AL čísla podle komunitárních předpisů v případě, že zboží je uvedeno v příloze č. 1 nařízení Rady (ES) č. 1183/2007;

statistické číslo zboží podle platné kvalifikace zboží statistik zahraničního obchodu a zařazování dle HS (harmonizovaný systém);
údaje o zemi původu;

prohlášení dodavatele k preferenčnímu původu zboží (v případě evropských dodavatelů) či preferenční certifikát (v případě neevropských dodavatelů), je-li to ze strany objednatele vyžadováno.

Dle našeho názoru tato povinnost není zakotvena v žádném obecně závazném vnitrostátním předpisu, mezinárodní dohodě ani předpisu EU. Pokud kterýkoli předpis závazný v České republice povinnost uvádět kterýkoli z výše uvedených údajů stanoví, dovolujeme si požádat o jeho specifikaci. Pokud nikoli, dovolujeme si požádat o krátké potvrzení.

Odpověď:

Podle ustanovení § 30 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je daňovým dokladem při vývozu zboží písemné rozhodnutí celního orgánu a náležitosti daňových dokladů jsou upraveny celními předpisy. Povinnost uvádět Vámi zmiňované údaje na vystavených daňových dokladech neupravuje žádný obecně závazný vnitrostátní předpis, mezinárodní dohoda či předpis EU, které celní orgány ve své činnosti uplatňují.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.