CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o výsledek monitoringu obcí za rok 2009, týkající se města Nymburka, Poděbrad, Kolína a Lysé nad Labem.

Odpověď:

Dopisem ze dne 13. 10. 2010 jste se obrátil na Ministerstvo financí se žádostí o poskytnutí výsledku monitoringu obcí za rok 2009, týkajícího se měst Nymburk, Poděbrady, Kolín a Lysá nad Labem.

O souhrnných výsledcích monitoringu hospodaření obcí za příslušný rok informuje Ministerstvo financí členy vlády, v souladu s usnesením vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395.

Požadujete-li hodnoty informativních a monitorujících ukazatelů za výše uvedená města Středočeského kraje, algoritmy pro jejich výpočet jsou Vám k dispozici na adrese monitoring-hospodareni-obci.

Veškeré finanční a účetní výkazy nezbytné pro výpočet jednotlivých ukazatelů jsou dostupné prostřednictvím internetové aplikace ARISweb, ve které Ministerstvo financí na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, umožnilo široké veřejnosti přístup k ročním finančním a účetním výkazům příslušných účetních jednotek. Rád bych Vás upozornil, že samotné výsledné hodnoty ukazatelů nejsou dostatečné pro vyhodnocení skutečné hospodářské situace příslušné obce (města).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář