CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

  1. Kolik pracovníků je aktuálně, tedy již s přihlédnutím ke zrušení některých územních pracovišť daňové správy, zaměstnáno v odděleních daňové kontroly a v odděleních specializované kontroly na jednotlivých finančních úřadech v České republice;
  2. Ke kolika daňovým subjektům provozujícím podnikatelskou nebo obdobnou činnost ve smyslu § 7 a § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a daňovým subjektům uvedeným v § 17 téhož zákona vykonává každý jednotlivý finanční úřad funkci správce daně (resp. postačí informace o počtu subjektů - fyzických a právnických osob podávajících daňové přiznání);
  3. Kolik pravomocně uzavřených daňových kontrol bylo v období od 01.01.2008 do 31.12.2008 dokončeno na jednotlivých finančních úřadech v ČR.

Odpověď:

  1. V příloze Vám zasílám přehled o počtu zaměstnanců v odděleních kontrolních a v odděleních specializované kontroly na finančních úřadech podle jednotlivých finančních ředitelství.
  2. Počet daňových přiznání za zdaňovací období roku 2008 činil u právnických osob 337 196 a u fyzických osob 1 727 308. V příloze zasílám informační sestavy s údaji za jednotlivé finanční úřady u právnických a fyzických osob.
  3. Celkové údaje, které požadujete, jsou obsaženy ve zprávě „Informace o činnosti daňové správy České republiky za rok 2008“, která je veřejnosti zpřístupněna na Internetu české daňové správy financnisprava.cz . V roce 2008 finanční úřady provedly celkem 86 087 daňových kontrol (včetně daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí – 74 kontrol), přičemž se za jednu kontrolu považuje kontrola jedné daně za jeden rok. Jedná se o kontroly, které byly v roce 2008 ukončeny. Rovněž k tomuto dotazu v příloze přikládáme informační sestavy s počty daňových kontrol na finančních úřadech podle jednotlivých finančních ředitelství.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.