CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Obracím se na Vás jako občan o informaci, kdo hradí soudní náklady za prohraný soudní spor ve věci správní žaloby na úrovni krajských úřadů. Nezdá se mi, že za prohraný soudní spor ve věci žaloby proti správnímu rozhodnutí, kdy byly prokázané vady řízení pracovníků KÚ JMK, se hradí soudní náklady opět z peněz daňových poplatníků.. Jedná se přece o škody způsobené nesprávným úředním postupem, za které je odpovědná určitá osoba, která by měla nést i tyto náklady. Můžete mi podat vysvětlení.

Odpověď:

Pokud se jedná o náhradu nákladů řízení ve správním soudnictví, upravuje tuto skutečnost § 60 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stát má proti neúspěšnému účastníkovi právo na náhradu nákladů řízení, které platil, není-li tento účastník osvobozen od soudních poplatků. O povinnosti nahradit náklady řízení rozhodne soud zpravidla v rozsudku nebo usnesení, jímž se řízení končí.

Odpovědnost státu a územních samosprávných celků za škodu upravuje zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 5 a § 13 tohoto zákona stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem též za škodu, která byla způsobena nesprávným úředním postupem.

Podle § 16 shora citovaného zákona, nahradil-li stát škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, může požadovat regresní úhradu na úředních osobách a na územních celcích v přenesené působnosti, pokud škodu způsobily. Bližší podrobnosti jsou pak obsaženy v § 17 a 18 téhož zákona.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.