CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

  • Je pravda, že ne všechny zahraniční akvizice společnosti ČEZ jsou úspěšné a rentabilní? Máme informace především o nákupu elektrárny ve Varně, výstavbě elektrárny v Gacku nebo například o nerentabilní akvizici distribuční společnosti v Albánii. Jsou tyto projekty ziskové? Jaké informace o jejich hospodaření má ministerstvo k dispozici?
  • Jak ministerstvo vyhodnocujete tyto zahraniční akvizice?
  • Jaká je rentabilita zahraničních investic vůči investicím domácím (tedy odmyslíme-li domácí investice, ve kterých je ČEZ úspěšný, jak si vede v zahraničí?)
  • Konkrétně nás zajímá projekt elektrárny ve Varně, o kterém víme, že je v záporných číslech. Jaké informace má ministerstvo?
  • Zajímají nás konkrétní čísla - celkové náklady vynaložené do této akvizice a například letošní hospodářský výsledek.
  • Jaký byl plán návratnosti u tohoto projektu?
  • Jaká je k dnešnímu dni rentabilita tohoto projektu?

Odpověď:

K Vašemu podání ze dne 11.11.2010, s nímž jste se obrátil na Ministerstvo financí se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se hospodaření společnosti ČEZ, a.s. se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, sděluji následující.

Otázky týkající se hospodaření společnosti ČEZ, a. s. a jejích výsledků (stejně tak jako kterékoliv jiné obchodní společnosti řídící se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), patří do oblasti obchodního vedení společnosti, která spadá do kompetence představenstva, jehož členové za výsledky hospodaření rovněž odpovídají. Z tohoto pohledu je Ministerstvo financí pouze jedním z akcionářů a jako takové není oprávněno do obchodního vedení společnosti jakýmkoliv způsobem zasahovat. A to i přes skutečnost, že je akcionářem majoritním. Jinak řečeno - vzhledem k této kompetenci a odpovědnosti za hospodářské řízení a výsledky hospodaření společnosti - představenstvo společnosti není povinno se v rámci obchodního vedení společnosti řídit příkazy kteréhokoliv z akcionářů .. To se nepochybně týká rovněž otázek zahraničních akvizic této společnosti, neboť i tato agenda náleží do obchodního vedení společnosti ČEZ, a.s..

Z materiálů, které má ministerstvo, tak jako jiní akcionáři, k dispozici, je zřejmé, že společnost ČEZ, a. s. dosahovala v uplynulém období pozitivních výsledků jak v tuzemsku, tak i ve svých zahraničních akvizicích. O těchto skutečnostech byli zájemci podrobně informováni v tiskové zprávě uveřejněné společností ČEZ, a. s. dne 10. 6. 2010, která mimo jiné obsahovala srovnání výsledků skupiny ČEZ v zahraničí v letech 2005 - 2009. Předpokládám, že s touto tiskovou zprávou a tedy i s těmito výsledky jste měl možnost se seznámit, stejně tak jako s ostatními materíály, které společnost ČEZ, a. s. zveřejňuje na svých webových stránkách v souvislosti s plněním informační povinnosti společnosti.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.