CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádám o vydání dopisu společnosti Towit Machinery ze švýcarského Romanshornu, který tato zaslal ministru financí 14. září 2007, a na který odpověděl ministr Kalousek dne 30.10.2007 pod č.j. 32/88980/2007-321.

Odpověď:

K předložené žádosti Ministerstvo financí sděluje, že shora uvedený dopis nelze žadateli poskytnout, neboť Ministerstvo financí není jeho původcem. V této souvislosti se žadateli doporučuje, aby se obrátil přímo na společnost Towit Machinery se žádostí o poskytnutí kopie předmětného dopisu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář