CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dovolujeme si obrátit' sa na Vás v súlade s § 4 odst 1 v spojení s § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím so ziadost'ou o poskytnutie informácie.

Podl'a verejne dostupných informácií bola Česká republika, zastúpená Ministerstvom financíí Českej republiky účastníkom konania vo viacerých arbitrážach vedených pred Medzinárodným rozhodcovským súdom Medzinárodnej obchodnej komory (IGG). Jedná sa napríklad o nasledujúce arbitrážne konania:

Chceli by sme Vás požiadat' o informáciu, či

  • Ministerstvo financií Českej republiky bolo konaniami vedenými pred Medzinárodným v súvislosti s arbitrážnymi rozhodcovským súdom Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) v kontakte s arbitrom JUDr. Bohuslavom Kleinom a či
    bol arbiter JUDr. Bohuslav Klein dotazovaný ohl'adne odporúčaní postupu týkajúcich sa vedenia týchto arbitrážnych sporov a prípadne uvedenia mien arbitrov.
  • V prípade, ak uvedená komunikácia prebehla, žiadame Vás o predloženie takejto komunikácie, ktorá prebehla medzi Ministerstvom financií Českej republiky a arbitrom JUDr. Bohuslavom Kleinom.

 

Odpověď:

Ministerstvo financi obdrželo Váš dopis týkajici se žádosti o poskytnuti informace o tom, zda v souvislosti s arbitrážemi vedenými proti České republice u Mezinárodniho rozhodčiho soudu Mezinárodni obchodni komory (lCC) bylo Ministerstvo financi ČR v kontaktu s rozhodcem JUDr. Bohuslavem Kleinem a zda se Ministerstvo financi dotazovalo rozhodce JUDr. Bohuslava Kleina na postup vedeni těchto arbitrážnich sporů a připadně uvedeni jmen rozhodců.

K Vašemu dotazu sdělujeme, že Ministerstvo financi ČR nebylo v souvislosti s arbitrážnimi řizenimi vedenými před Mezinárodnim rozhodčim soudem Mezinárodni obchodni komory (lCC) v kontaktu s rozhodcem JUDr. Bohuslavem Kleinem ani se JUDr. Kleina nedotazovalo na doporučeni postupu v těchto sporech. V roce 2007 se Ministerstvo financí, jako státní orgán kompetentní pro agendu řešení arbitrážnich sporů vedených proti českému státu, pouze obrátilo na JUDr. Bohuslava Kleina jako na tehdejšiho předsedu Rozhodčiho soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se žádostí o navržení jmen několika rozhodců, kteři by jako erudovaní a zkušení odborníci přicházeli v úvahu jako možní kandidáti pro jmenování rozhodce za Českou republiku v arbitrážnich sporech. Jednalo se o žádost Ministerstva financi adresovanou JUDr. Kleinovi z důvodu jeho funkce předsedy odborné instituce pro oblast rozhodčího řízení. Komunikaci mezi Ministerstvem financí a JUDr. Kleinem z roku 2007 přikládáme v příloze.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.