CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V r. 1993 byl vedením společnosti OKD a.s. vypracován privatizační projekt č. 40017. Součástí tohoto projektu je "Propočet výše základního jmění A.S." (příloha P 1). Jak je z dokumentu patrné, pří výpočtu základního jmění akciové společnosti, byla základna pro jeho výpočet ponížena o tzv. likvidační fond ve výší 3 500 000 tis. Kč, přičemž nová hodnota "základního jmění a.s." byla vypočtena na částku 27 800 000 tis. Kč. V dokumentu (P2) je uvedeno, že "vytvoření zvláštního likvidačního fondu bylo předběžně odsouhlaseno ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dopisem č.j. SM 821/93 z 15. 3. 1993.

V "Rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání akciové společnosti" (P3) ze dne 11. 10. 1993 je patrná struktura nově vypočtené hodnoty základního jmění v částce 27 800 mil. Kč, přitom součástí této hodnoty je i tzv. "rezerva na další útlum dolů" ve výši 3 500 mil. Kč.

Požadované jinformace žádám s důrazem na otázku, zda je či není v některé z uvedených hodnot (likvidační fond – 3 500 000 tis. Kč, nebo rezerva na další útlum dolů – 3 500 000 tis. Kč započítána hodnota bytového fondu, ke kterému měla společnost OKD a.s., resp. OKD s.p. právo hospodaření či ve vlastnictví a v jaké výši.

Odpověď:

Dovolte, abych tímto dopisem reagoval na Vaši žádost ze dne 28.11.2010 týkající se privatizace společnosti OKD, a.s..

Jelikož ve společnosti OKD, a.s., probíhal na základě návrhu věcně příslušného Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9.12.1992 č.691 útlum některých dolů, vydal ministr Skalický Vámi požadovaným dopisem ze dne 16.3.1993 č.j.: SM 821/93 (viz příloha) podmíněný souhlas k vytvoření zvláštního likvidačního fondu. Na vrub tohoto fondu měly být postupně v průběhu let 1993 až 1996 zúčtovány zůstatkové ceny likvidovaných základních prostředků na utlumovaných dolech na základě schválených technických projektů likvidace. Nicméně Vámi požadovaný soupis majetku Ministerstvo financí nemá k dispozici.

V rozhodnutí o privatizaci ze dne 11.10.1993 č.j.: 630/2150/631/93 Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR rozhodlo, že dočasně ponechá na Fondu národního majetku ČR (dále jen “FNM ČR“) mimo jiné i akcie v nominální hodnotě 3.500 mil. Kč jako rezervu na další útlum dolů. Uvedená hodnota vycházela ze schváleného zakladatelského privatizačního projektu předloženého Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR s tím, že se jedná o odhad nákladů útlumu dolů nad rámec výše uvedeného usnesení vlády ČR ze dne 9.12.1992 č.691 bez konkrétní majetkové specifikace. Pro úplnost dodávám, že výkon akcionářských práv spojený s akciemi v držení státu u strategických těžebních společností, a tedy i u OKD, a.s., provádělo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

K závěrečné otázce – z jakého důvodu nedošlo v průběhu privatizace majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., k vyjmutí části majetku (bytového fondu) na FNM ČR (viz bod 12.5.1 přílohy P2) – mohu sdělit pouze tolik, že předmětem privatizace byla majetková účast státu, nikoliv konkrétní majetek.

Věřím, že pro Vás bude výše uvedené vysvětlení dostatečné.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.