CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Z dostupných informací vyplývá, že MF uplatnilo nárok na smluvní pokutu ve výši 30 milionů Kč. Ze zprávy ze dne 4. 2. 2010 plyne, že RPG Byty nezaplatila. Jaká byla spol. RPG Byty stanovena lhůta k zaplacení? Pokud ji spol. RPG Byty nedodržela, obrátilo se MF na soud za účelem vymáhání této pohledávky?

Na návrh MF ČR bylo obvodním soudem pro Prahu 1 uloženo předběžné opatření spol. RPG Byty, spočívající v zákazu nakládání s byty v jejím vlastnictví. Toto předběžné opatření je součástí nějaké určovací žaloby, nebo součástí rozhodčího řízení? Vede se v současné chvíli nějaké rozhodčí řízení mezi MF a spol. RPG Byty?

Odpověď:

  1. Smluvní stranou je společnost RPG Industries SE, nikoliv RPG Byty, s.r.o. Ministerstvo financí („MF“) obdrželo dne 26. 2. 2010 odpověď na výzvu ze dne 6. 1. 2010, kterou MF uplatnilo nárok na smluvní pokutu 30 mil. Kč z důvodu porušení smlouvy z roku 2004 rozdělením společnosti OKD, a.s. v roce 2006 a v důsledku toho změnou osoby vlastníka předmětného bytového fondu ze společnosti OKD, a.s. na společnost RPG Byty, s.r.o. bez předchozího souhlasu prodávajícího (dnes MF). Společnost RPG Industries SE sdělila, že neporušila žádný svůj závazek vyplývající ze smlouvy z roku 2004 a odmítla požadavek na zaplacení uvedené smluvní pokuty. MF zašle společnosti RPG Industries SE v nejbližších dnech poslední předžalobní upomínku. Pokud RPG Industries SE do lhůty, kterou MF stanoví (zpravidla 15 dnů od obdržení), neuhradí smluvní pokutu, podá MF neprodleně žalobu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
  2. Předběžné opatření, které dne 16.12.2009 nařídil Obvodní soud pro Prahu 1, není součástí určovací žaloby ani rozhodčího řízení, avšak s rozhodčím řízením vedeným od 4. 11. 2009 Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR mezi MF a RPG Industries SE o určení neplatnosti výpovědi čl. 7.6 odst. d) smlouvy z roku 2004, souvisí, neboť předběžné opatření bylo nařízeno do doby pravomocného ukončení tohoto rozhodčího řízení. Se společností RPG Byty, s.r.o. MF nevede žádné rozhodčí řízení.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.