CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

 1. Proč nebyla žádost FEL na základě dostupných infomací (které mělo o této podle dostupných informací z médií krajně pochybné společnosti jak MF ČR , tak Ministerstvo spravedlnosti ČR již dlouhou dobu předtím) ihned ze strany MF ČR zamítnuta jako zcela bezpředmětná a proč věc došla vůbec tak daleko, že bylo vůbec přistoupeno k výběrovému řízení a úvaze MF ČR o akceptování zcela absurdního pokusu o nákladné smírné řešení kvůli zjevně a prokazatelně zcela neopodstatněným finančním nárokům FEL vůči ČR?
 2. Proč nebyl dosud zveřejněn výsledek výběrového řízení na údajné právní zastupování ČR proti FEL ( termín uzávěrky pro přihlášky do výběrového řízení byla 10.2.2010, samotná lhůta pro smírčí řešení skončí podle Vašeho sdělení pro média údajně v dubnu 2010)? Kdo je tedy oním "vítězem" uvedeného výběrového řízení?
 3. Proč nespolupracuje MF ČR v tomto případě, který se týká nejzávažnější finanční a hospodářské kriminality ( spor je o 56% akcií KOTVY, které státní orgány ČR zajistily jako výnos z trestné činnosti na účtech FEL a po vytunelování fondů TREND a Mercia a které jsou od roku 1998 blokovány na pokyn VSZ v Praze v neskončeném trestním řízení ) s VSZ v Praze, NSZ v Brně?
 4. Jakým způsobem MF ČR kontroluje průběh případného smírného řešení a jak zabrání MF ČR možné korupci při ( předpokládám že zamítnuté ) možné variantě smírčího řešení sporu (k níž může docházet díky možným privátním dohodám mezi zástupci právních kanceláří, které mohou zastupovat protistrany)?

 

Odpověď:

 1. Oznámení nároku společnosti FORMINSTER ENTERPRISES LIMITED (dále jen „FEL“), registrované na Kypru, podléhá Dohodě mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsané dne 15. června 2001 v Praze a vyhlášené pod č. 115/2002 Sb. (dále jen „Dohoda“). Podání společnosti FEL nelze zamítnout bez dalšího jako bezpředmětné, neboť takový postup Dohoda neumožňuje. Dle postupu stanoveného Dohodou má Česká republika povinnost se nárokem zabývat, byť by byl jakkoliv neoprávněný, jinak je investor oprávněn podat arbitrážní žalobu a Česká republika by byla nucena jít do arbitrážního řízení přímo. Lhůta pro smírné řešení sporu, kterou Dohoda stanoví, v žádném případě neznamená, že Česká republika automaticky tvrzený nárok zahraniční společnosti uzná a požadovanou částku vyplatí.
  V této souvislosti nutno podotknout, že šestiměsíční lhůta stanovená Dohodou pro případné smírné urovnání sporu umožňuje České republice připravit se na možné arbitrážní řízení, Ministerstvo financí se obrací na relevantní úřady a instituce a shromažďuje potřebné dokumenty, včetně informací z veřejně dostupných zdrojů, k prvotnímu vyhodnocení oprávněnosti tvrzených nároků údajného investora. Rovněž vyhlašuje výběrové řízení na právního zástupce pro zastupování České republiky v arbitrážním řízení, neboť před mezinárodním arbitrážním tribunálem jsou obě strany zastoupeny právním zástupcem.
  I kdyby Česká republika požadavek společnosti FEL odmítla, nezabránila by tomu, aby společnost FEL podala arbitrážní žalobu a zahájila arbitrážní řízení. Náklady na arbitrážní řízení, včetně nákladů vynaložených na právní zastupování, by Česká republika v případě úspěchu ve sporu samozřejmě požadovala uhradit po společnosti FEL.
 2. Výběrové řízení na právního zástupce pro zastupování České republiky ve sporu se společností FEL probíhá podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v zákonem stanovených lhůtách. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení nebylo dosud ukončeno, není ani znám vítězný uchazeč. Po ukončení výběrového řízení bude jeho výsledek uveřejněn v souladu se zákonem.
 3. Ministerstvo financí bude spolupracovat s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze či Nejvyšším státním zastupitelstvím v Brně, pokud bude ze strany těchto orgánů požádáno o součinnost. Ministerstvo financí však není účastníkem trestních řízení, na které poukazujete, a právní předpisy mu ani nedovolují zasahovat do kompetencí orgánů činných v trestním řízení. Nicméně, Ministerstvo financí si v souladu s právním řádem České republiky získává dokumentaci na podporu obhajoby České republiky.
 4. O případném smírném řešení sporu rozhoduje ministr financí, jakýkoliv návrh na případné smírné narovnání podléhá schválení vládě České republiky. V žádném případě však nemůže dojít k tomu, že by se sami právní zástupci stran dohodli a sjednali smírné narovnání bez souhlasu stran sporu.
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.