CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Jaký je průměrný celkový roční výnos - příjem v Kč. (průměr za poslední tři roky) pro český stát za poplatky (za silniční daň, dálniční známky a ostatní poplatky) za užití 1m dálnice, rychlostní silnice, či silnice I. třídy?

Odpověď:

Vaší žádosti lze vyhovět pouze částečně, neboť Ministerstvo financí Vámi požadované statistické údaje o výnosech daně na 1 metr komunikace nevykazuje ani jinak nesleduje.

Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic (časový poplatek) je sice vztažen na jejich užívání, vzhledem k systému placení však nelze přesně zjistit, jaký podíl částky připadá na užití dálnice a jaký na užití rychlostní silnice. V případě silniční daně je určení ještě složitější, neboť silniční daň není vztažena přímo na použití té které komunikace, ale na provozování automobilu k výdělečné činnosti, přičemž už dále není možné stanovit, na kterém typu komunikace se provozovatel dopravního prostředku pohybuje. Může jít o dálnice, rychlostní silnice či silnice I. třídy, nejčastěji se ovšem jedná o všechny typy komunikací, které jsou takovýmto subjektem používány. Proto by pro stanovení výnosu daně na metr komunikace bylo nutné znát poměr, ve kterém se každý z poplatníků na jednotlivých komunikacích pohybuje a následně jeho daňovou povinnost přepočítat na jednotlivé typy komunikací. Bohužel natolik podrobnou statistikou Ministerstvo financí nedisponuje.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vám zasíláme tabulku s údaji, které bylo možno poskytnout, tedy výnos silniční daně a poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic za poslední tři roky.

Upozorňujeme, že kromě Vámi požadovaných daní a poplatků je placeno ještě mýtné, jehož výnos Vám rovněž zasíláme.

  2007  2008  2009 
Výnosy silniční daně, časového poplatku a mýtného (mld. Kč)
Výnos silniční daně  5,9  4,8 
Časový poplatek  2,4  2,7  2,9 
Mýtné  5,1  5,4 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.