CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o zaslání charakteristiky ukazatele “Kulturní aktivity”, který je uváděn ve státním rozpočtu kapitole 334 Ministerstva kultury a to včetně informace, jakým způsobem může být nakládáno s finančními prostředky, respektive, zda se jedná o dotační prostředky, příspěvky či zda lze z tohoto ukazatele vynakládat finanční prostředky i jinou formou, např. na služby.

Odpověď:

V návrhu rozpočtu kapitoly 334 - Ministerstvo kultury na rok 2010 definovalo Ministerstvo kultury závazný ukazatel "Kulturní aktivity" následujícím způsobem.

Program "Kulturní aktivity" prolíná téměř do všech oblastí činností v kultuře. Jednoznačným cílem je podpora kulturních aktivit v oblasti profesionálního divadelního, hudebního a výtvarného umění včetně architektury, literatury, knižní kultury a knihoven, audiovize a masmédií, a to jak formou spolupořadatelství (velké festivaly, významné výstavy, semináře s mezinárodní účastí), vydávání časopisů, tak zejména grantů. Program kulturních aktivit dále přispívá k prezentaci movitého dědictví formou instalací stálých expozic v muzeích a galeriích, restaurováním sbírkových předmětů použitých do expozic, vydáváním katalogů sbírek předmětů kulturní hodnoty, publikováním studijních materiálů zaměřených na činnost muzeí a galerií a propagaci a popularizaci movitého i duchovního kulturního dědictví. V oblasti památkové péče se z programu kulturních aktivit poskytují prostředky občanským sdružením, pokud vyvíjejí svoji činnost na úseku památkové péče. Z tohoto programu se dále podporují kulturní aktivity zdravotně postižených občanů, národnostních menšin, neprofesionální umění, mimo umělecké aktivity, podporují se i významné regionální akce, výročí měst, obcí, významných osobností a historických událostí. Prostředky jsou rovněž směrovány na financování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. Stipendijní program) a financování podpory muzeí, galerií a výstavních síní."

Z výše uvedené charakteristiky lze odvodit, že kromě účelových dotací lze v rámci zmíněného závazného ukazatele vynakládat prostředky i jinou formou. Další podrobnosti k použití prostředků případně k upřesnění charakteristiky závazného ukazatele s ohledem na schválený objem prostředků Vám sdělí Ministerstvo kultury.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.