CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Usnesením vlády ČR č. 1222 ze dne 1.10.2008 bylo uloženo ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s ministrem financí a vládním zmocněncem pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně žalobu na neplatnost rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 7. srpna 2008 o provedení vyrovnání závazků a pohledávek Komise. Žaloba měla být podána do 15.10.2008. Prosím o sdělení, kdy byla žaloba k soudnímu dvoru podána a jaký je aktuální stav řízení.

Odpověď:

K Vaší elektronicky podané žádosti ze dne 18. června 2009 o poskytnutí informací, které se týkají žaloby na neplatnost rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 7. srpna 2008 o provedení vyrovnání závazků a pohledávek Komise Vám sděluji následující:

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zahraničních věcí vypracovalo na základě usnesení vlády České republiky č. 1222 ze dne 1. října 2008 žalobu na neplatnost rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 7. srpna 2008 o provedení vyrovnání závazků a pohledávek. Žaloba ve věci T-465/08 Česká republika v. Komise (uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2008/C 327/69) byla podána dne 15. října 2008. V této žalobě Česká republika požaduje:

  • zrušit rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 7. srpna 2008 o provedení vyrovnání závazků a pohledávek Komise,
  • uložit Komisi uhradit České republice započtenou částku v celkové výši 9 354 130,93 Eur a odpovídající úroky z prodlení,
  • uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

V současné době se toto řízení před Soudem prvního stupně nachází v písemné fázi řízení.

Pro úplnost rovněž uvádíme, že dle usnesení vlády České republiky ze dne 4. února 2004 č. 113 o Statutu vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně je toto řízení v působnosti vládního zmocněnce, který v rámci meziresortního Výboru vládního zmocněnce vypracovává ve spolupráci s dotčenými resorty odpovědi České republiky na jednotlivé fáze řízení a je výhradním partnerem Komise a soudních orgánů ES v těchto řízeních. V podrobnostech Vám tedy doporučujeme obrátit se na Ministerstvo zahraničních věcí – kancelář vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.