CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Vzhledem ke skutečnosti, že dle § 22 odst. 3 zákona 219/2000 Sb. podléhají smlouvy, kterými se zcizuje nemovitý majetek státu, schválení Ministerstvu financí, žádám o vyjádření k posouzení kompetencí a pravomocí v otázce zřizování účtů u komerčních bank jednotlivých resortů ministerstev v rámci zcizování nepotřebného majetku státu na základě výběrového řízení.

Konkrétně k těmto otázkám:

  1. Může Sekce správy majetku Ministerstva obrany - odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem zřídit vázaný účet u jiné banky než ČNB? Majetek je zcizován na základě výběrového řízení. Kupní cena, kterou vítěz výběrového řízení nabídl, přesahuje 35,000,000,-Kč a je z 60% hrazena bankovním úvěrem. Majetek státu nelze zastavit, tudíž banka neuvolní peníze, dokud nebude zapsána kupní smlouva na příslušném KÚ. Variantou je uhrazení kupní ceny na vázaný účet, jehož majitelem bude Ministerstvo obrany, či do notářské úschovy. ČNB odmítla takový účet zřídit a odkázala strany na zřízení tohoto účtu u kterékoliv komerční banky s odůvodněním, že tento příjem není příjmem státního rozpočtu, tudíž ministerstvo je oprávněno zřídit účet u kterékoliv komerční banky.
  2. Kdo je v rámci jednotlivých sekcí ministerstev oprávněn rozhodnout o zřízení takového účtu a kdo je oprávněn smlouvu o zřízení vázaného účtu podepsat v případě, že je to přípustné?
  3. V případě, že takový účet zřídit nelze, který předpis tuto skutečnost upravuje a zřízení takového účtu zakazuje?
  4. Jaký je v takovémto případě doporučený postup MF?

Odpověď:

K Vaší elektronicky podané žádosti ze dne 18. května 2009 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se kompetence při zřizování účtů u komerčních bank, sděluji následující:

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), taxativně vymezuje, jaké účty mohou organizační složky státu zřizovat. V § 33 odst. 2 je pak stanoveno, které účty musí být vedeny u České národní banky, a které mohou být vedeny v kterékoliv bance.

Domníváme se, že v daném případě by bylo možné použít účet cizích prostředků (podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona). Rozhodnutí o zřízení výše uvedeného účtu je plně v působnosti organizačních složek státu. Pokud se tedy Ministerstvo obrany rozhodne takový účet zřídit, je to plně v jeho kompetenci.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.