CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 6. dubna 2009 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - vodné a stočné.

Tazatel žádá o informaci, zda byl nějaký zákonný předpis, který by určoval, do jaké skupiny odběratelů patřil v lednu 1990 občan, který měl povolení od národního výboru k provozování služeb a odebíral vodu pro podnikání, zda uvedený občan byl posuzován jako:

  1. socialistická organizace
  2. jako jiná než socialistická organizace
  3. jako občan - fyzická osoba s placením vody za velkoobchodní ceny
  4. patřil do jiné skupiny

Odpověď:

včetně příslušných podmínek a v článku III. bodě 3. Stočné ceny za vypouštění vod do veřejné kanalizace včetně příslušných podmínek. Ceny byly stanoveny v tomto členění (uvádíme vybrané časti z ceníku)

Čl. II. bod 3. Vodné
„Ceny za dodávku vody z veřejného vodovodu jsou stanoveny za dodávku pitné nebo užitkové vody.

31. Za dodávku vody z veřejných vodovodů je stanovena velkoobchodní cena

082 1     Voda pitná         1 m3 Kčs 3,70
082 2     Voda užitková    1 m3 Kčs 3,70

 

33. Za dodávku vody z veřejných vodovodů pro spotřebu v domácnosti (at‘ dodané přímo odběrateli nebo prostřednictvím organizace bytového hospodářství nebo jiné organizace) je stanovena maloobchodní cena

082 111     Voda pitná pro domácnosti         1 m3     Kčs 0,60
082 211     Voda užitková pro domácnosti     l m3     Kčs 0,60

 

Poznámka */ Odběr vody pro zahrady se posuzuje jako odběr vody pro spotřebu v domácnostech, nejedná-li se o výdělečnou činnost.“

Výměrem FCÚ č. 6530/6.1/89 o úpravách a doplňcích textových částí ceníku VC—MC 17/9/89 byla s účinností od 1. 1. 1990 uvedená poznámka */ upravena a to tak, že „dodávka vody pro výdělečnou činnost občanů s povolením národního výboru, při které dochází ke spotřebě vody, se fakturuje za velkoobchodní cenu podle či, 11/31“.

Čl. III. bod 3. Stočné
„Ceny za vypouštění vod do veřejné kanalizace jsou stanoveny za odvádění vod a jejich případné čištění v čistírnách odpadních vod.

082 3     Voda odvedená kanalizací nečištěná     1 m3     Kčs 2,35

 

33. Za vypouštění vod do veřejné kanalizace z domácnosti (ať přímo nebo prostřednictvím organizace bytového hospodářství či jiné organizace), je stanovena maloobchodní cena

082 311     Voda odpadní odvedená z domácností     1 m3 Kčs     Kč 0,20

 

Výměrem FCÚ č. 6530/6.1/89 o úpravách a doplňcích textových částí ceníku VC— MC 17/9 /89 byla s účinností od 1. 1. 1990 v č. 33 doplněna poznámka, že „vypouštění vod do veřejné kanalizace bezprostředně související s výdělečnou činností s povolením národního výboru se fakturuje za velkoobchodní cenu podle čl. III/31“.

Cenové předpisy vztahující se k ceně vody v roce 1990 nevymezovaly žádné organizace či skupiny, které ve svém dopisu uvádíte. Z výše uvedených ustanovení ceníku však vyplývá, že „občan, který měl povolení od národního výboru k provozovaní služeb a odebíral vodu pro podnikání“ (v dnešní terminologii by tento pojem nejspíše odpovídal kategorii „fyzická osoba podnikající“) patřil mezi odběratele, kterým měla být voda v roce 1990 fakturována za velkoobchodní cenu.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.