CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací vztahujících se k administrativní náročnosti stanovení a implementace legislativy ekologických daní (daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv).

Prosím o odpověď na následující otázky:

  1. Jaký je počet přepočtených pracovníků, který se v roce 2008 zabýval agendou ekologických daní (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentů, atd.)?
  2. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady v roce 2008 na tyto pracovníky včetně pojistného zaplaceného zaměstnavatelem? V případě, že nelze tyto údaje sdělit podle zákona č. 101/2000 Sb., prosím alespoň o informace o zařazení zaměstnanců do platové třídy.

Odpověď:

K Vaší elektronicky podané žádosti ze dne 9. března 2009 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se administrativní náročnosti stanovení a implementace legislativy ekologických daní za rok 2008, sděluji následující:

V roce 2008 se v rámci odboru Legislativa nepřímých daní zabýval přípravou legislativních návrhů výhradně v oblasti zdaňování energií (návrh novely částí 45. až 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů) jeden pracovník. Výše vynaložených mzdových nákladů na tohoto pracovníka včetně příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb dosáhla za požadované období 497 867 Kč.

Tvorba metodických dokumentů pro správu předmětných daní náleží do působnosti Celní správy ČR.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář