CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádám tímto o poskytnutí následujících informací o hazardních hrách. Prosím o dodání všech následujících informací podle jednotlivých krajů a okresů ČR.

 1. Počet provozovaných výherních hracích automatů (VHP)
 2. Počet obcí provozujících VHP
 3. Velikost prosázených částek (vsazené, vyplacené, příjmy ze hry – tak, jak tyto charakteristiky vykazuje MF ČR) – nejlépe podle druhu hazardní hry (kasino, loterie, VHP)
 4. Odvod na VPÚ v Kč. (veřejně prospěšné účely)
 5. Počet provozovatelů VHP podle druhu (herna, restaurace apod.)
 6. Počet kasin

Pokud by bylo možné zaslat mi tyto údaje v MS Excel, byl bych velice rád.

Tyto informace budou použity v mé diplomové práci na Vysoké škole ekonomické v Praze a já Vám tímto děkuji za ochotu a čas.

Požadované údaje použiji k analýze vlivu množství prosázených peněz na příjem obyvatel v jednotlivých krajích a okresech a k prokázání závislosti: bohatší region = více hazardu.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací týkajících se provozování loterií a jiných podobných her podle zákona Č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující.

Ministerstvo financí (dále „ministerstvo“) vede evidenci pouze sázkových her povolených ministerstvem. Evidence výherních hracích přístrojů povolených obcemi v roce 2008 bude ministerstvu předána až v průběhu měsíce května 2009. V současné chvíli je možné poskytnout Vám informace pouze o VHP povolovaných ministerstvem do kasin, a to ve členění dle příslušnosti k finančnímu ředitelství. Členění informací dle krajů ministerstvo nevede.

K Vašim dotazům:

1. Počet provozovaných VHP?

 • Stav k 3.3.2009
  • FŘ pro hl. město Prahu 1424 ks VHP
  • FŘ v Praze 223 ks VHP
  • FŘ v Brně 761 ks VHP
  • FŘ v Českých Budějovicích 207 ks VHP
  • FŘ v Hradci Králové 79 ks VHP
  • FŘ v Ostravě 307 ks VHP
  • FŘ v Plzni 841 ks VHP
  • FŘ v Ústí nad Labem 335 ks VHP

2. Počet obcí provozujících VHP?

 • Stav k 3.3.2009: 56 obcí, na jejichž území jsou ministerstvem povolena VHP

3. Velikost prosázených částek?

4. Odvod na VPU?

 • Statistiky o vsazených, vyplacených částkách, příjmech ze hry a zákonných odvodech jsou
  součástí statistiky na webu MF ČR.

5. Počet provozovatelů VHP?

 • Stav k 3.3.2009: 49 provozovatelů (pouze provozovatelé VHP v kasinech)

6. Počet kasin?

 • Stav k 3.3.2009: 216 kasin

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář