CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o vydání kopie protokolu o předání majetku stát. podniku OPZ Praha na OPZ Plus, a.s. podle schváleného privatizačního projektu evidovaného u Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR pod číslem 411. V protokolu je jistě uveden i dům čp.369 v Kolíně, který jsme následně 20.12.1993 od podniku OPZ Plus, a.s. koupili a do dnešního dne se nám nepodařilo pro odpor Katastrálního úřadu - pracoviště v Kolíně kupní smlouvu zapsat do KN.
Kopii předávacího protokolu nutně potřebujeme pro soudní řízení a další právní kroky.

Odpověď:

V příloze Vám, na základě Vaší žádosti ze dne 22.2.2009, zasílám kopie relevantních částí předávacího protokolu o předání majetku mezi OPZ Praha, s.p. a OPZ Plus, a.s., které byly k dispozici v archivu bývalého FNM ČR (od 1 .1. 2006 Ministerstvo financí ČR).

V této souvislosti poznamenávám, že zasílané listinné podklady jsou shodné s kopiemi podkladů, které jste Vy sám zaslal FNM ČR dopisem ze dne 10.8.2004. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář