CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V souvislosti s projektem ISTAV, určeným na podporu stavebníků v České republice probíhá v současné době v rámci tohoto projektu mapování investičních plánů akcí pro rok 2009.

Z tohoto důvodů Vás žádáme o zaslání investičních plánů vašeho ministerstva pro rok 2009, resp. seznam akcí, které jsou plánovány na rok 2009 a budou financovány z rozpočtů ministerstva.

U těchto projektů žádáme o

  • název akce
  • popis akce
  • rozpočet akce
  • lokalita akce
  • plánovaný termín započetí akce

Odpověď:

K Vašemu dotazu, ve kterém žádáte o seznam akcí Ministerstva financí, které jsou v roce 2009 financovány ze státního rozpočtu, sdělujeme:

Požadovaný seznam najdete nejrychleji na webu Ministerstva financí – www.mfcr.cz. Ve složce Přehled programů vyberete kapitolu 312 Ministerstvo financí, následně zvolíte program, o který máte zájem, a zobrazí se částky výdajů v roce 2009 a výdaje za celý program. Ve složce Přehled akcí se zobrazí seznam konkrétních akcí podle zvoleného výběru.

K informaci ještě připojujeme podrobnější údaje - souhrn za Ministerstvo financí a sumáře za jednotlivé programy, po kterých vždy následuje přehled akcí s výdaji v jednotlivých letech. Do tohoto přehledu jsou kromě registrovaných akcí (označeny písmenem R) zahrnuty i akce označené v posledním sloupci písmenem E (evidované), u kterých v době sestavení rozpočtu nebyl vydán souhlas k zahájeni financování.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.